Sanningen om apoteken

Bild: Wilfred Hildonen

HBL:s ledare (12.1) innehöll flera fel och missuppfattningar som kräver korrigering.

I ledaren påstods att det nuvarande apotekssystemet blir dyrt för finländarna och att apoteken har orimligt höga rörelseresultat.

Apoteksbranschen sysselsätter över 8 600 läkemedelsproffs på över 800 verksamhetsställen. Öppenvårdens läkemedelsförsörjning kostar i sin helhet knappt 500 miljoner euro per år. Med summan finansieras personalkostnader med bikostnader samt hyror och alla affärsverksamhetens övriga kostnader.

Tack vare den rådgivning apotekens högt utbildade personal ger sparar den övriga hälsovården årligen denna summa dubbelt upp – alltså nästan 1 000 miljoner euro – eftersom kundens besvär kan behandlas med apotekets råd och egenvårdsprodukter och kunden slipper besöka läkare eller jourmottagning (expertbedömning, PwC, 2015).

Apotekens bolagsform är firma, vilket innebär att apotekarens arbetsinkomst ingår i rörelseresultatet. När detta och apotekens strängare beskattning än aktiebolagens beaktas är apotekens rörelseresultat efter skatter inte högre än dagligvaruhandelns.

I ledaren hänvisas till ett några år gammalt påstående att apotekarna skulle njuta av extra vinster på hundra miljoner euro. Detta påstående bevisades felaktigt för länge sedan. Apotekarnas sammanlagda nettovinst på läkemedelsförsäljningen var 37 miljoner euro år 2018. Även om vi räknar med apotekarnas kalkylmässiga arbetsinkomst blir summan cirka 70 miljoner euro.

Det är sant att apotekens antal ökade i Sverige när statens apoteksmonopol avskaffades för ett tiotal år sedan. Trots det har Sverige fortfarande färre apotek i förhållande till invånarantalet än Finland. Enligt undersökningar gjorda av svenska myndigheter har den omedelbara tillgången på läkemedel och apotekens läkemedelsrådgivning försämrats som en följd av ändringen.

I Finland har staten externaliserat öppenvårdens läkemedelsförsörjning till närmare 600 apoteksföretagare och universitetsapoteken. Det är alltså onödigt att tala om apoteksmonopol. Fimea beviljar apotekstillstånd men inte på livstid; de upphör att gälla senast när apotekaren fyller 68 år. De går inte heller i arv, som det felaktigt antyddes i ledaren.

Att skribenten liknade den nutida apoteksverksamheten med det senmedeltida skråväsendet visar att han inte känner dagens moderna apotek, som till exempel inom digitalisering och robotik ligger flera steg före dagligvaruhandeln.

Erkki Kostiainen Kommunikationsdirektör, provisor Finlands Apotekareförbund

Svar: Det är naturligt för branschförbund att försvara sitt revir, men det vore klädsamt ifall Kostiainen lyckades peka på ett enda specifikt fel i min text. Lobbyisters hotbilder varken främjar folkhälsan eller balanserar statsbudgeten.

Den så kallade expertbedömningen (PwC 2015) utgör ett kommersiellt beställningsarbete av apoteksföreningen som bygger på en webbenkät med apotekares och läkares subjektiva bedömningar.

Ekonomiprofessor Ari Hyytinen räknade 2016 ut att monopolet ger apotekarna en extra vinst på upp till 100 miljoner euro på årsnivå jämfört med annan minuthandel. Samma siffra har både Konkurrens- och konsumentverket och Capgemini kommit fram till. En apotekare tjänar i snitt kring 8 miljoner euro under sin yrkeskarriär, kalkylerar Kauppalehti.

Udden i ledaren är riktad mot regeringens och riksdagens svala reformiver. De finska grossistpriserna för läkemedel är bland de lägsta i hela Europa medan konsumentpriserna – samt apotekarnas bruttomarginaler – paradoxalt nog är bland de högsta. Nya apotek grundades i Esbo och Helsingfors senast 1995 och 1996.

Sveriges fortsatta apoteksbrist i glesbygden är en direkt följd av landets förstatligade apoteksmonopol 1971–2009, medan undersökningar påvisar stabilt ökande kundnöjdhet 2010–2017.

Mediciner har länge varit den snabbast växande utgiftsposten inom Finlands offentliga sjukvård. Läkemedel bör regleras med patientens hälsa och skattebetalarens plånbok för ögonen. THL:s experter fastslår det mest effektiva sättet att bromsa de skenande utgifterna för mediciner: en avreglerad apoteksmarknad. I takt med en åldrande befolkning och allt dyrare mediciner är det bästa botemedlet fri konkurrens.

Torsten Fagerholm ledarskribent

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning