Sannfinländska suppleanter förhandlade om budget – "Kunde kallas ett C-lag"

Helsingforspolitikerna har fullt upp med stadsbornas pengar, särskilt nu när nya budgeten och ekonomiplanen ska spikas. Slutsumman är drygt 4,6 miljarder euro. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Nya ekonomiplanen för Helsingfors spikas på onsdag kväll i stadshuset. Andra partier upprörs av att Sannfinländarna representerades av suppleanter i budgetförhandlingarna.

Enligt en lista över deltagare som stadshuset gett till HBL skickade Sannfinländarna i Helsingforsfullmäktige inte till exempel europarlamentarikern Jussi Halla-aho eller gruppordföranden och riksdagsledamoten Mika Raatikainen till budgetförhandlingarna i slutet av oktober. I stället var det Juhani Stranden, tredje suppleant i fullmäktigegruppen, och medlemmen i Arbis direktion Pekka Tiusanen, som också uppger sig vara suppleant i fullmäktige, men vars namn inte går att hitta på stadsfullmäktiges sidor över sannfinländska fullmäktigesuppleanter, som drog lasset.

Missnöjet

Vid landets största arbetsgivare med 38 000 anställda upplevs den sannfinländska sammansättningen i Helsingfors budgetförhandlingar som ganska klen, säger förtroendevalda i de största partierna som HBL talat med.

– Sannfinländarna representerades i budgetförhandlingar av något man kunde kalla ett C-lag, utan någon ordinarie stadsfullmäktigeledamot, säger Björn Månsson (SFP).

Också i det största partiet Samlingspartiet är man förundrade.

– Nog är jag förvånad över Sannfinländarnas sammansättning. Förhandlingarna är viktiga och i dem uttrycker partierna en politisk vilja. Dessutom beslöt vi den här gången om ett tilläggsanslag som är sammanlagt 20 miljoner euro. Det är inte småpengar för stadsborna, säger Risto Rautava (Saml)

– Klart att mötet är viktigt. Det är där som de grupper som stadsstyrelsen slagit fast diskuterar. Sannfinländarna valde annorlunda på grund av egna inre orsaker, säger Otso Kivekäs (De gröna).

I Helsingforsfullmäktige har den sannfinländska fullmäktigegruppen småningom smulats sönder då missnöjda politiker har valt att hoppa över till andra partier. Dessutom grundades fullmäktigegruppen De blå. Sannfinländarna har i dag fyra förtroendevalda i Helsingforsfullmäktige och De blå två ledamöter.

Så här går det till

Kort sagt går det politiska budgetarbetet i Helsingfors till på det sättet att borgmästaren presenterar ett utkast utifrån siffror och ramar som partierna tidigare gett. Efter det offentliggörs borgmästarens förslag. Sedan följer förhandlingar med och mellan stadsfullmäktiges största partier. Det mötet är inte öppet för allmänheten. Till slut röstar alla politiker i stadsfullmäktige om nya budgeten och ekonomiplanen. Detta möte i stadsfullmäktiges är offentligt.

HBL har försökt nå Sannfinländarnas gruppordförande Mika Raatikainen för en kommentar utan att lyckas.

Helsingforspolitikerna slår fast den nya ekonomiplanen på fullmäktiges möte på onsdagskvällen.

På mötet för två veckor sedan fick parterna göra förslag på tillägg och strykningar.

Innan det har de största partierna presenterat en budgetöverenskommelse.

Enligt överenskommelsen slipper kultur och idrott minskningar i anslagen samtidigt som det bland annat byggs en ny konstisbana på Drumsö.

Också vården, utbildningen, miljöskyddet och cykelvägar prioriteras, enligt överenskommelsen.

Stadsfullmäktiges möte sänds direkt på nätet, helsinkikanava.fi

Läs mera i stadens pressmeddelande: Budgeten möter den växande stadens behov

Samlingspartiet (Jan Vapaavuori, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Pia Pakarinen, Wille Rydman och specialmedarbetare Laura Åvall).

De gröna (Anni Sinnemäki, Otso Kivekäs, Sanna Vesikansa Reetta Vanhanen

och specialmedarbetare Julianna Kentala).

SDP (Nasima Razmyar, Eveliina Heinäluoma och specialmedarbetare Hanna Isbom).

SFP (Marcus Rantala, Björn Månsson, Silja Borgarsdottir Sandelin).

VF (Anna Vuorijoki, Dan Koivulaakso).

Sannf (Pekka Tiusanen, Juhani Stranden).

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning