Sannfinländska succén kan kopplas till raset på bostadsmarknaden

Bild: Wilfred Hildonen

Värdet på bostäderna har fallit kraftigt under 10-talet i stora delar av Finland. Det har sannolikt gett stöd åt Sannfinländarnas frammarsch.

2010-talet går mot sitt slut och småningom börjar man urskilja vad som egentligen hände.Vi kan se åtminstone två oväntade fenomen som decenniet förde med sig: Det tidigare lilla partiet Sannfinländarn...