"Sannfinländsk radikalisering gynnar Putin"

Den plötsliga skaran asylsökande som vill till Finland, efter att ha bott i Ryssland i många år, är Rysslands sätt att visa att de har en skruv som de kan dra åt när de vill, säger Ville Niinistö. Bild: Niklas Tallqvist

Kopplingar mellan Ryssland och en spirande europeisk extremhöger oroar Ville Niinistö. – Det är svårare att diskutera när Sannfinländarna har radikaliserats i regeringen, säger De grönas ordförande.

När flyktingströmmen väcker nationalistiska motreaktioner och krav på murar och taggtråd längs gränserna blir EU svagare – och i gengäld Ryssland starkare.

Så resonerar De grönas ordförande Ville Niinistö. Han hävdar att de invandrings- och EU-fientliga attityder som blossat upp runtom i Europa eldas under med ryskt bränsle.

– Vi vet att Ryssland finansierar extremhögern i Frankrike. Frågan är i hur många länder det sker, och om det sker också i Finland. Fientligheten mot EU och Nato, och rasismen och homofobin spelar Ryssland i händerna, säger han.

Niinistö pekar på uppgifter om ryskfinansierade nättroll som sprider desinformation och påverkar folkopinionen på sociala medier.

– Vi måste undersöka vad som ligger bakom den här vågen av nationalism, eller snarare nationalistisk fanatism.

Nättrollen försöker splittra folkopinionen och vända den mot både flyktingar och EU.

Försvagar man Yle ger man mer makt till de sociala medierna, hatretoriken på MV-lehti och nättrollen.

– Söndra och härska är Rysslands strategi. Sorgligt nog verkar det fungera, säger Niinistö.

"Svagt av regeringen"

Om Rysslands bombningar i Syrien garanterar att flyktingströmmen fortsätter medan Ukrainakrisen och Krimannekteringen faller i glömska blir Europa svagare visavi Ryssland.

– Vi har glömt bort att EU är ett viktigt fredsprojekt. Om EU är splittrat och inte talar med en röst gynnar det Ryssland som kan förhandla bilateralt med medlemsländerna och slipper bemöta EU som union.

Niinistö poängterar att vi har valt en nordisk och europeisk värdegrund som betonar demokratin, rättsstaten och mänskliga rättigheter.

– Om det här försvagas gynnas krafter utanför Finland och EU, säger Niinistö och noterar att vissa sannfinländare sympatiserar med främlingsfientliga, ultranationalistiska och EU-fientliga värderingar.

Blir det här svårare att diskutera när Sannfinländarna är i regeringen?

– Så klart. Juha Sipilä och Alexander Stubb har visat svagt ledarskap i värdefrågor, öppenhet och tolerans, och i arbetet för att stoppa en splittring av Finland.

Niinistö säger att Centern och Samlingspartiet har låtit Sannfinländarna hantera sina problem med rasistisk retorik.

– Sannfinländarnas sätt att hantera problem är att göra allt till en fars.

I Ville Niinistös ögon har Sannfinländarna förändrats under sin regeringssits och tappat väljare "för att de gått med i högerns nedskärningspolitik". Kvar är de som anslöt till partiet av andra skäl än för att värna om de svaga.

Sannfinländarnas sätt att hantera problem är att göra allt till en fars.

– Sannfinländarna har radikaliserats i regeringen. De pratar enbart invandringspolitik i väldigt tuffa ordalag.

Niinistö kritiserar hela regeringen för att den tillåter detta. Ett exempel är att inrikesminister Petteri Orpo (Saml) går med på att utreda om vi kan ha två system för utkomststöd som skiljer på "oss" och "dem".

– Vi kan inte acceptera två system, det är mot grundlagens anda. Sannfinländarna tror att de gynnas av att kasta fram förslag som är tuffa mot minoriteter.

Niinistö accepterar inte heller regeringens förslag på en inkomstgräns vid familjeåterförening.

– Det blir i praktiken omöjligt för studerande och låginkomsttagare att få hit sina familjemedlemmar. Man rider på invandrarströmmen och inskränker också på finländarnas rätt till fri rörlighet.

Sverige eller Putin

Ville Niinistö delar försvarsminister Jussi Niinistös (Sannf) syn på mer försvarssamarbete med Sverige, inte minst för att vi delar nordisk värdegrund.

– Men samtidigt talar Sannfinländarna positivt om hur Ryssland vill kringskära rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, och om president Putins homofobiska utspel. Sannfinländarna har fått beröm för det här från ryskt håll.

Niinistö säger att den som vill vara traditionellt fosterländsk och värna om vår egen politik inte samtidigt kan spela Ryssland i händerna.

Timo Soini har stått upp för internationell rätt och hållit sig till den utrikespolitiska linjen, men det är en allvarlig signal att han inte står upp för rättstatsprincipen i fråga om Polen.

Yle eller MV-lehti

Ville Niinistö säger att EU alltid försvarat yttrandefriheten, och att det är allvarligt om Soini går emot EU i Polenfrågan.

Här ser han en direkt koppling till Rundradions position i Finland. Medan röster i regeringen talar för att avveckla Yles övermakt (gentemot de kommersiella medierna) menar Niinistö att ett starkt Yle säkerställer att vi inte glider mot en samhällsutveckling av polsk eller rysk modell.

– Försvagar man Yle ger man mer makt till de sociala medierna, hatretoriken på MV-lehti och nättrollen. Det vore i Rysslands intresse, och därför bör vi tala öppet om det.

Niinistö ser ändå inte bara troll i Ryssland.

– Vi kan inte välja våra grannar. Vi ska bemöta Ryssland med respekt och ska skapa förtroende och idka partnerskap, men utan beroende och underkastelse. Vi ska diskutera problem öppet med Ryssland. Det finns ingen återvändo till 1970-talet då man inte kunde säga allt högt.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning