Sannfinländarnas Ville Tavio vill göra privatbilismen billigare – "Alla ska ha rätt att köra en förhållandevis ny bil"

Nya bilar är för dyra enligt sannfinländaren Ville Tavio. Bild: nakhon100/Flickr. CC Attribution

Den sannfinländska riksdagsledamoten Ville Tavio anser att Finlands regering borde satsa på att göra privatbilismen billigare. Biltrafikens utsläpp oroar inte Tavio, som tycker att de största miljöbovarna finns långt borta.

– Jag tycker att alla ska ha rätt att köra en förhållandevis ny bil.

Det säger Sannfinländarnas riksdagsledamot Ville Tavio, som anser att privatbilismens kostnader skenat i väg i Finland. Tavio vill att regeringen vidtar åtgärder för att göra det lättare att ha en egen bil.

– Jag tycker att nästa regering måste gå in för att göra privatbilismen billigare. Det här är en jämlikhetsfråga, privatbilismen är för dyr i Finland. Privatbilismens höga kostnader ökar på ojämlikheten eftersom människorna har olika inkomstnivåer, säger Tavio.

– Jag tycker att en bil borde vara en grundläggande rättighet i Finland, om jag uttrycker mig lite tillspetsat.

Hushållens köpkraft skulle öka

Enligt Tavio är bilen ett nödvändigt fortskaffningsmedel för många finländare, men ett alltför dyrt sådant. Han räknar upp bränsleskatten, fordonsskatten, bilskatten och den obligatoriska trafikförsäkringen som orsaker till privatbilismens höga kostnader.

Tavio tycker att en sänkning av bränsleskatten skulle vara det enklaste sättet att underlätta bilägarnas liv. Enligt honom skulle en nedtrappning av bilkostnaderna öka på hushållens konsumtion och göra gott för Finlands ekonomi.

– Jag är helt övertygad om att bilens kostnader, vid sidan om boendekostnaderna, är den största faktorn som försämrar hushållens köpkraft, säger Tavio.

Billigare bränsle skulle enligt Tavio också minska på transportkostnaderna i Finland och således gynna den inhemska logistikbranschen.

Ingen miljöfråga

Finland strävar efter att minska på sina koldioxidutsläpp och ett steg mot målet är att dra ner på biltrafikens utsläpp. Tavio påpekar att en billigare privatbilism inte nödvändigtvis strider mot denna tanke.

– Nya bilar är miljövänligare och det finns redan en hel del hybridbilar. När bilarna i Finland byts ut mot nyare ökar också miljövänligheten, säger han.

Dessutom, hävdar Tavio, finns de största bovarna i miljödramat långt borta från Finland.

– Antalet bilar i Finland är alldeles obetydligt litet jämfört med till exempel USA och Kina. Det är naivt att lägga skatter på bilismen i Finland med miljön som motivering.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46