Sannfinländarnas tidigare stödstiftelse vill stödja välgörande ändamål – förvaltar över 500 000 euro

JRT-stiftelsens ordförande Raimo Vistbacka kan tänka sig att bevilja ekonomiskt understöd till föreningar som stöder krigsveteranerna. Bild: Pressbild/Blå framtid

Det tidigare toppgardet i Blå framtid förvaltar över en halv miljon euro statliga pengar. Vad pengarna ska användas till är tillsvidare oklart, men stiftelsens ordförande vill stödja krigsveteranerna.

När Sannfinländarna och utbrytarpartiet Blå framtid valde att gå skilda vägar sommaren 2017 uppstod ett ekonomiskt tvistefrö som berörde partistödet och Sannfinländarnas fondkapital. Sannfinländarnas stödstiftelse styrdes av Blå framtids toppolitiker och varken Timo Soini eller Raimo Vistbacka ville dela med sig av stiftelsens pengar till Sannfinländarnas nye ordförande Jussi Halla-aho och hans anhängare. Den 20 juni 2018 lyckades de tvistande parterna nå en uppgörelse och gräva ned stridsyxan. Enligt denna överenskommelse ställer parterna inga ekonomiska anspråk på varandra.

– Detaljerna i Sannfinländarnas och stödstiftelsens inbördes uppgörelse är inte offentliga, men eftersom det kan handla om partistöd och statliga pengar så noterar vi att stiftelsen har överfört över 400 000 euro till Sannfinländarna vid denna tidpunkt, säger ledande redovisningsrevisor Klaus Krokfors vid Statens revisionsverk.

Sannfinländarnas stödstiftelse bytte namn 2018 och kallas numera för JRT-säätiö. Stiftelsen flyttade också sin hemort från Helsingfors till Alajärvi i Österbotten. Av det ursprungliga fondkapitalet återstår nu 540 262,63 euro. Stiftelsens bokslut för verksamhetsåret 2018-2019 undertecknades den 5 december av bland andra den tidigare utrikesministern Timo Soini, tidigare riksdagsledamoten Raimo Vistbacka och den tidigare försvarsministern Jussi Niinistö.

– Vi har investerat en del av pengarna i bostäder i Joensuu för att garantera att kapitalet växer till sig. Bostäderna är uthyrda till studerande och stiftelsen inkasserar hyrorna. Bankerna betalar ju nollränta på vanliga insättningar så det är ingen idé att bara ha pengarna liggande på kontot, säger Raimo Vistbacka.

Fyra års karens

JRT-stiftelsen har investerat 357 400 euro av sitt kapital i fyra bostäder i Joensuu medan återstoden av kapitalet, 143 480 euro, har deponerats på ett bankkonto. Av bokslutet framgår att verksamhetskapitalet krympte med drygt 174 000 euro under föregående verksamhetsår.

– Det handlar om överlåtelsen av bostadsaktier i Sannfinländarnas kontorsbyggnad på Georgsgatan i Helsingfors, kvitteringen av ett banklån och diverse straffavgifter för obetalda hyror på grund av att hyresavtalet sades upp i förtid. Allt det här har bokförts som kostnader i investeringsverksamheten, säger stiftelsens revisor Tom Sandell.

JRT-stiftelsen har, enligt det avtal som slöts i juni 2018, en fyra års karensperiod. Det här innebär att stiftelsen inte får bevilja projektstöd för politiska syften innan 2022. Stiftelsens ordförande Raimo Vistbacka har i tidigare intervjuer låtit förstå att man kan tänka sig att stödja fosterländska politiker i olika partier. Han har bland annat nämnt Centerns och Sannfinländarnas politiker som möjliga mottagare av stiftelsens bidrag. Nu ligger han lågt med de planerna.

– Vi har inte fattat några beslut om det ännu. Stiftelsens stadgar tillåter att mindre bidrag beviljas till välgörande ändamål. Jag kan tänka mig att stiftelsen stöder krigsveteranerna eller lottorna, men de flesta av landets krigsveteraner har ju gått hädan redan, säger Vistbacka.

Kommer ni att stödja Finskhetsförbundet ekonomiskt?

– Det återstår att se. Det är inte uteslutet, men styrelsen måste sammanträda och fatta beslut om stiftelsens riktlinjer först.

Är det fritt fram för JRT-stiftelsen att använda statligt partistöd till att stödja enskilda föreningar?

– Så länge det är i linje med stiftelsens stadgar, lagen om statliga understöd, parternas inbördes avtal och de avtal som berör offentliga bidrag så finns det inga hinder, säger Klaus Krokfors på Statens revisionsverk.

JRT-stiftelsens föregångare är Finlands landsbygdspartis stödstiftelse som grundades 1989 och som från 2006 kallades Sannfinländarnas stödstiftelse.

Stiftelsen ägde tidigare bland annat Sannfinländarnas partikansli på Georgsgatan.

JRT-stiftelsen kom till den 9 oktober 2018 då stiftelsen också flyttade sin hemort till Alajärvi.

JRT-stiftelsens styrelsemedlemmar är för närvarande Raimo Vistbacka, Timo Soini, Jussi Niinistö, Jukka Ikonen och Paula Juka.

Stiftelsen förvaltar för närvarande ett kapital på drygt 540 000 euro.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning