Sannfinländarnas nya kulturprogram pekar mot Ungern med hela armen

Bild: Wilfred Hildonen

Sannfinländarna säger inte hur kulturprogrammets alla detaljer ska förverkligas, men om så skulle ske vore det ett dråpslag mot kulturlivet i Finland.

När svenska Miljöpartiet 2015 tog fram ett förslag till kulturprogram bröt helvetet lös. Programmet innehöll bland annat förslag om "mångfaldsmål" och obligatoriska utbildningar i postkolonial teori f...