Besvikna Sannfinländare storsegrare i Vanda

Antti Lindtman tycker valkampanjen i Vanda förlöpt väl, resultatet beror på valdeltagandet, tror han. Bild: Katarina Koivisto

Sannfinländarna är valets stora segrare i Vanda, men besvikna segrare. Samlingspartiet drog under rösträkningens gång ifrån Socialdemokraterna och blir kommunens största parti. Svenska folkpartiet lyckades bevara sina två platser.

Sannfinländarna är valets stora vinnare i Vanda, men partiets valchef och sittande fullmäktigledamot Kai-Ari Lundell är besviken. Lundell fick förnyat förtroende, men det tröstar inte. Ett valdeltagande som stannar på 48,4 procent gör att man med fog kan fråga sig om demokratin fungerar, anser Lundell.

– Jag måste säga att jag är oerhört besviken på valresultatet. Ett så här lågt valdeltagande innebär att de som är välutbildade och har det gott ställt har röstat, medan de som borde ha röstat har stannat hemma, säger Lundell.

Han konstaterar att med hänsyn till att mindre än hälften av Vandaborna röstat så måste resultatet för Sannfinländarnas del betraktas som gott, antalet mandat i fullmäktige ökar betydligt, men målet att bli näst största parti i fullmäktige nådde partiet inte.

– Nej, här råder ingen feststämning på valvakan, säger Lundell.

På Helsinggård i Dickursby levde Svenska folkpartiet länge i spänning. Partiet lyckades bevara sina två mandat med knapp marginal. Även nästa period heter SFP:s fullmäktigledamöter Patrik Karlsson och Stefan Åstrand, medan suppleanterna heter Kristian Rehnström och Hanna Holmberg-Soto. Holberg-Soto är ny som suppleant.

Flest röster i Vanda fick SDP:s riksdagsledamot Antti Lindtman som samlade över 5 000 personliga röster. Samlingspartiets Sari Multala fick närmare 3 400 röster och sannfinländaren Mika Niikko 1 700 röster. Också Vänsterförbundets riksdagsledamot och minister Jussi Saramo samlade över 1 000 röster, men det hjälpte inte Vänsterförbundet som tappade en plats i Vandafullmäktige.

Närmare hälften eller 46 procent av de 67 ledamöterna i Vanda är nya. 55 procent av de invalda är kvinnor. Bland de nya märks SDP:s riksdagsledamot Hussein al-Taee.

De Gröna backar mest

Ett stenkast från Helsinggård, på hembygdsgården Påkas var socialdemokraterna samlade. Vandas store man, riksdagsledamot Antti Lindtman var på plats för att gjuta tro i de egna leden. Lindtman är kommunens ohotade röstkung, men till seger för partiet räckte det inte.

Känslan efter valkampanjen är ändå god, alla har jobbat hårt, tycker Lindtman. Också han är bekymrad över det låga valdeltagandet i Vanda. Att få sökt sig till urnorna på själva valdagen drabbar också Socialdemokraterna.

För fyra år sedan röstade över 52 procent av Vandaborna, i år förhandsröstade drygt 28 procent av kommuninvånarna, medan valdeltagandet på valdagen var lågt. Förhandsrösterna var fler än rösterna på valdagen.

Vandaspårans vara eller inte vara har fått mycket publicitet inför valet, men både Karlsson och Lindtman säger att det nog är vardagliga frågor som ekonomi och service som ändå intresserat väljarna mest.

– Vanda har faktiskt klarat sin ekonomi bra den senaste fullmäktigperioden, säger Lindtman.

De Gröna i Vanda var det parti som backade mest med drygt 4 procentenheter. I mandat innebär det minus tre. Sannfinländarnas stöd ökar med nästan 5 procentenheter och partiet får 12 mandat i fullmäktige.

Socialdemokraterna backar drygt 2 procentenheter och får 22,6 procent av rösterna. Samlingspartiet håller ställningarna och får 24,7 procent, en liten uppgång. För SDP innebär det här två mandat färre än i det nu sittande fullmäktige, eller totalt 16 platser. Samlingspartiet ökar med ett mandat och får 18 platser. SFP bevarade sina andel av rösterna, 2,9 procent och får alltså två platser.

Nya i Vandafullmäktige blir Rörelse nu som får två platser.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning