Sannfinländarna vill förbjuda huvuddukar

Det var inte själva valprogrammet som var i centrum när Sannfinländarna kallade till presskonferens på partikansliet på fredagen. Större och viktigare var det invandringspolitiska programmet.

Sannfinländarnas politiska planerare Riikka Purra hade fått uppdraget att presentera partiets invandringspolitiska program efter att ordförande Jussi Halla-aho hastat igenom valprogrammet.

Partiets målsättning är att stoppa invandringen till Finland.

– I huvudsak är det frågan om humanitär invandring, alltså asylsökande och familjeåterföreningar, fördelning av bördor och kvotflyktingar, säger Purra.

Sannfinländarna vill också fästa uppmärksamhet vid den arbetsinvandring som framför allt sker på den billiga arbetsmarknaden.

Purra betonar att man inte är emot utlänningar eller internationalitet.

– Vi motsätter oss invandring som är ekonomiskt, socialt, kulturellt och trygghetsmässigt skadligt för Finland.

Personer som vill integreras och som jobbar och betalar tillräckligt med skatter välkomnar partiet till landet.

Både ordförande Jussi Halla-aho och Purra nämner utbildningens kris och att hjärnflykten bland högtutbildade finländare.

– I stället får vi in personer som varken är läs- eller skrivkunniga, säger Purra.

Sannfinländarna är redo att hjälpa människor i sina hemländer och i flyktingläger, efter att man först fått bukt med invandringen till Finland. Någon direkt lösning för undervisningen presenterades inte.

Sannfinländarnas politiska planerare Riikka Purra. Bild: SPT/Catariina Salo

Slöjförbud på offentliga platser

Rent praktiska åtgärder som Sannfinländarna vill jobba för är bland annat minimigränser för uppehållstillstånd. Vidare vill man göra det svårare för personer som kommer till Finland att bli beviljade asyl och medborgarskap. Man vill inte heller att asyl ska betyda att man får stanna i landet för evigt, utan ett asylbeslut ska kunna upphävas.

I sitt invandringspolitiska program lyfter Sannfinländarna speciellt fram islam och den radikalisering partiet ser som ett hot mot Finland. Man vill se ett förbud mot både burka och niqab på offentliga platser, men också småflickors huvuddukar ska förbjudas.

– Tvångsäktenskap, könsstympning och att skicka i väg barn till muslimska länder för att lära sig den kulturen är enligt oss en självklar orsak till att upphäva ett uppehållstillstånd, säger Purra.

Det viktigaste enligt henne är att inte locka människor att pröva sin lycka i Finland.

– Den viktigaste invandringspolitiken förs vid gränsen. När man väl kommit in i landet är det svårare att göra något.

Jussi Halla-aho presenterade Sannfinländarnas valprogram på partikansliet i Helsingfors på fredagen. Bild: SPT/Catariina Salo

Polariseringen är given

I sitt valprogram har Sannfinländarna tre tester: att dela ut sådant som finns, att först dela ut till de viktigaste samt att öka mängden som kan delas ut. Med andra ord ska de pengar som finns delas ut till de finländare som behöver dem mest, men man ska också satsa på industrin så att det i slutändan ska finnas mer att ta av.

– Vi vill ifrågasätta den offentliga ekonomins prioriteringar och sätta saker i motsatsförhållande, för saker är polariserade, säger Halla-aho.

Han säger att något som kostar alltid drabbar något annat.

– Politiken har ett pris och det priset står finländarna för, säger Halla-aho

I sitt valprogram lyfter Sannfinländarna fram att en klimatpolitik som bygger på "självspäkning och moralpanik" höjer den finländska industrins kostnader. En industripipa i Finland är en miljögärning, säger Halla-aho och jämför med om samma industri skulle finnas i Kina och hurdana klimatavtryck det då skulle bildas.

Partiet vill varken att Finland ska jobba snabbare eller långsammare än något annat EU-land när det gäller att stävja klimatuppvärmningen.

– De största utsläppsminskningarna måste ske där utsläppen är som störst, säger Halla-aho.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03