Sannfinländarna presenterade sin skuggbudget – landade på 47 miljoner euro mindre än i regeringens förslag

Sannfinländarna, med partiordförande Riikka Purra i spetsen, vill förnya bostadsstödet. Det framkommer i partiets skuggbudget. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Sannfinländarna offentliggjorde under tisdagen sin skuggbudget för nästa år. Bland annat vill partiet förnya bostadsstödet.

I Sannfinländarnas skuggbudget görs nedskärningar på totalt 723 miljoner euro under 2022.

Bland de stora nedskärningarna i Sannfinländarnas skuggbudget finns en minskning av kostnaderna för invandringen. Sannfinländarna skulle minska dessa kostnader med 285 miljoner euro. Nedskärningar görs till exempel i ersättningarna för integrationsfrämjande.

Sannfinländarna vill minska mottagningskostnaderna för asylsökande med 92 miljoner euro och integreringskostnaderna med 162 miljoner euro. Därtill vill partiet se att flyktingförläggningarnas anslag minskar med 30 miljoner euro.

Den största nedskärningen kan hittas i utgifterna för utvecklingssamarbetet, som i budgeten minskar med 520 miljoner euro.

Sannfinländarna vill även sänka partistödet med 10 miljoner euro, och skära ner Miljöministeriets anslag med totalt 60 miljoner euro.

Sänkta skatter

Skuggbudgeten skulle lätta på beskattningen av finländarna med totalt 681 miljoner euro under 2022. Sannfinländarna vill se inkomstskattelättnader på sammanlagt 145 miljoner euro.

Bland de största skattesänkningarna finns bränsleskatten, som minskas med 254 miljoner euro. Partiet vill också se att beskattningen för uppvärmningsbränsle lättas med 100 miljoner euro.

När det gäller företag vill Sannfinländarna utreda Estlands beskattningsmodell. Detta eftersom företag i Estland inte beskattas på den vinst som finns i kassan utan beskattning sker när tillgångar lyfts ur ett företag.

Går utanför budgeten

Sannfinländarna vill också drastiskt minska Yles finansiering. Det skulle man göra genom att sänka Yle-skatten och därtill minska finansieringen med ungefär en fjärdedel, eller 139 miljoner euro, men detta ingår inte i själva skuggbudgeten.

Skattehöjningar riktas endast till beskattningen av stora stiftelser, till ett värde av 65 miljoner euro, och vägtrafikavgiften för tung trafik, med en ökning på sammanlagt 40 miljoner euro.

För att kompensera inkomstbortfallet vill Sannfinländarna skära i utkomststödet. Bland annat vill partiet förnya bostadsstödet.

Partiet vill också minska mängden dagar man kan få utkomststöd till 100. Däremot vill de höja antalet självriskdagar till sju, som det var tidigare. Detta skulle innebära en inbesparing på totalt 950 miljoner.

Inga nedskärningar i vården

Sannfinländarna föreslår i sin skuggbudget inga nedskärningar inom vården, och inte heller inom utbildningen.

I slutändan landar Sannfinländarnas skuggbudget på 47 miljoner euro mindre än i regeringens förslag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning