Sannfinländarna ignorerar klimatpolitiken – "En finländsk fabriksskorsten är en miljögärning"

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho deltog i klimatarbetsgruppens första möte i november, men hävdade redan då att "en finländsk fabriksskorsten är en miljögärning". Sannfinländarna lämnar arbetsgruppen för att EU inte behandlar alla medlemsländer lika i klimatpolitiken. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Sannfinländarna lämnar den parlamentariska arbetsgrupp som ska staka ut riktlinjer för en ambitiösare finländsk klimatpolitik. Partiet anser att målen är utopistiska och leder till "självmord".

Den parlamentariska klimatarbetsgrupp som statsminister Juha Sipilä (C) tillsatte i höstas har blivit ett parti mindre. Arbetsgruppens ordförande miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) sonderar i vilken mån partierna kan nå samförstånd om att höja ambitionsnivån i klimatpolitiken. Sannfinländarna hoppar av inför nästa möte på torsdag.

Sannfinländarna vill inte vara med om att höja utsläppsmålet "utan en konkret färdplan eller någon som helst prislapp". Partiet kräver att fördelningen av de klimatpolitiska åtagandena mellan EU-länderna ses över så att inte Finland drabbas oskäligt hårt, och att Finland inte ska minska sina utsläpp snabbare än till exempel Polen minskar sina.

– För ambitiösa mål blir som ett självmord då den sista inhemska industrin flaggas ut. Det leder till mer arbetslöshet, mer kinesisk produktion och mer utsläpp, säger Riikka Purra på partikansliet.

Hon frågar sig om arbetsgruppen vågar berätta hur mycket klimatpolitiken ska kosta skattebetalarna och var de pengarna ska tas.

Gruppen försöker bland annat staka ut en klimatpolitisk minimilinje som Finland kan driva under EU-ordförandeskapet i slutet av nästa år oberoende av hur det går i riksdagsvalet på våren.

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho sade efter arbetsgruppens första möte i november att partier betonar att "en finländsk fabriksskorsten är en miljögärning" och att klimatpolitiken måste bottna i att förebygga kolläckage, det vill säga industriflykt till länder med lindrigare utsläppsnormer.

– En för ambitiös inhemsk klimatpolitik leder till att skorstenen byggs i Kina, och betydligt miljövidrigare. Vi har föreslagit en klimatskatt på importvaror från särskilt nedsmutsande länder. Så kan vi värna om Finlands konkurrenskraft och jobben, sade han då.

Trots Sannfinländarnas försvarstal för den inhemska industrin har Finlands Näringsliv EK anslutit sig till Climate Leadership Coalition, en sammanslutning för föregångarföretag i klimatväg. CLC förespråkar en ambitiös klimatpolitik i linje med Parisavtalets tuffare mål, det så kallade 1,5-gradersmålet, vilket för övrigt är betydligt tuffare än Finlands nuvarande klimatmål.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

6 saker att tänka på när du jämför lån

Mer läsning