Sannfinländarna gör kampanj på brister i vården på finska

Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra anser att vårdbranschen inte kan vara en väg till integration, och varnar för bristande kunskaper i finska i vården av äldre. Bild: Niklas Tallqvist

Sannfinländarna går åt vårdanställdas bristande kunskaper i finska, som partiet menar kan leda till "fara för liv och hälsa". HBL frågar ordförande Riikka Purra vad partiet baserar uttalandena på.

Sannfinländarna lyfter upp bristande kunskaper i finska inom vårdbranschen ett tiotal gånger i sitt valprogram. Det talas om att "kommunikationsproblemen mellan läkare och patient kan leda till situat...