Vem ska styra landet när regeringen har fallit? Sannfinländarna kritiska till expeditionsregeringen

Sannfinländarnas gruppordförande Leena Meri vill att ministerposterna i expeditionsregeringen ska avgöras enligt partiernas storlek. Bild: Jenny Jägerhorn-Tabermann/SPT

Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen har kallat samman alla riksdagspartier för att välsigna expeditionsregeringen. Ministerposterna borde delas ut enligt partiernas storlek, föreslår Leena Meri (Sannf), som kräver att justitiekanslern kallas till mötet.

I fredags kom beskedet om att statsminister Juha Sipilä kastar in handduken och regeringen avgår. Ordföranden för Centerns riksdagsgrupp Antti Kaikkonen har kallat samman alla riksdagspartier till möte i Lilla parlamentet på tisdag eftermiddag för att diskutera fortsättningen. Han förväntas be partierna välsigna den tillfälliga expeditionsregeringen. Sannfinländarnas gruppordförande Leena Meri är kritisk till både statsminister Sipiläs förfarande och avsikterna med mötet. I söndags bad hon Kaikkonen att kalla justitiekanslern, riksdagens generalsekreterare och utskottsrådet Matti Marttunen, ansvarig för grundlagsutskottet, till mötet.

– Vi har aldrig tidigare haft en sådan här situation. Grundlagen känner inte till detta. Jag skulle därför villa höra justitiekanslern och de andra grundlagsexperterna för att höra vilka andra möjligheter som är möjliga, säger Meri.

Hon vill bland annat veta vad expeditionsregeringen kan göra och vad den ska förbinda sig till. Meri är upprörd över att hon inte fått något svar av Kaikkonen.

– Kaikkonen har sagt att han har konsulterat justitiekanslern, men jag vill själv höra honom och kunna ställa frågor till honom kring vilka befogenheter expeditionsregeringen har.

Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen och Sannfinländarnas gruppordförande Leena Meri har olika syn på expeditionsregeringens mandat. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

SPT har försökt nå Kaikkonen för en kommentar om Sannfinländarnas krav att kalla in justitiekanslern och de andra grundlagsexperterna men har inte fått svar. Matti Mönttinen, politisk sakkunnig inom Centern svarar per sms: "Inte så vitt jag förstått".

Meri vill veta om expeditionsregeringen har befogenheter att agera ensam eller om den måste konsultera anda partier ifall något mycket exceptionellt sker innan valet. Hennes förslag är en parlamentarisk övergångsregering.

– Måste vi välsigna expeditionsregeringen eller kan man tänka sig att ministerposterna skulle avgöras enligt partiernas storlek? Det är viktigt att vi skapar ett prejudikat i den här frågan.

Meri ifrågasätter bland annat att de fem ministrar som hoppat över från Sannfinländarna till Blå framtid får fortsätta trots att partiet enligt Yles senaste partimätning bara har ett stöd på 1,8 procent.

Vem skulle besluta om ministerposterna?

– Troligen partierna tillsammans, säger hon.

Meri kallar Sipiläs agerande och avskedsbesked för en fars.

– Det är ett absurt trick att fem veckor före valet frånsäga sig allt ansvar, hoppa över till oppositionen och kritisera sina egna förslag.

Samma kväll som regeringen föll meddelade Centern att partiet nu har en bättre modell för vårdreformen.

– Varför har Centern då ödslat riksdagens resurser och benhårt hållit fast vid regeringens modell? Det har lett till att grundlagsutskottet inte har haft tid att behandla andra viktiga frågor, som till exempel att ge ett utlåtande om att höja minimigränsen för sexualbrott i strafflagen, säger Meri som sitter i grundlagsutskottet.

SDP:s ordförande Antti Rinne säger att viktiga frågor som brexit kräver en parlamentarisk behandling fram till valet. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Rinne vill förankra större politiska beslut

SDP:s ordförande Antti Rinne säger att det i sig inte finns några konstigheter när det gäller tisdagens möte.

– Under mötet kommer vi att tillsammans bedöma hur vi går vidare. Visst finns alternativet att någon annan formar en expeditionsregering för fem veckor, men jag ser inte det som realistiskt.

SDP vill att man på tisdagens möte kommer överens om spelreglerna för de frågor som kräver politiskt mandat.

– Till exempel i frågor kring brexit behövs politiskt beslutsfattande och det måste ske parlamentariskt mellan alla riksdagsgrupper så att det inte uppstår en situation där expeditionsregeringen ensam fattar beslut om Finlands ståndpunkt, säger Rinne.

En annan fråga gäller de centrala tjänstemannautnämningarna.

– Då expeditionsregeringen inte har politiskt mandat kan den inte heller besluta om centrala tjänstemannautnämningar, det måste ske parlamentariskt.

Rinne anser att det inte behövs någon separat bedömning av grundlagsutskottet om Sipiläs agerande och expeditionsregeringen.

– Vi har klara spelregler när det gäller den här helheten. När regeringen avgår måste följande riksdagsval ordnas 50 dagar efter att den avgått, vilket nu sker. Det som är exceptionellt är att regeringen själv avgår utan en interpellation, säger Rinne.

Han anser att det är märkligt att Samlingspartiet och Centern som hela valperioden svurit på att regeringens modell för vårdreformen är den bästa och ansett att den måste godkännas genast kommer med egna modeller.

– Det visar att regeringen inte varit så enig i frågan som de låtit förstå.

Omkring 50 av regeringens förslag väntar ännu på behandling i plenum.

Av dessa kommer 10 att behandlas i plenum, medan 40 förslag förblir obehandlade.

Största delen av förslagen är sådana som har en koppling till lagpaketen om vårdreformen eller landskapslagarna.

Sista plenum den här sessionen hålls tisdagen den 19.3.

Källa: riksdagens lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

6 saker att tänka på när du jämför lån

Mer läsning