Sannf väljer bort nya strategin

Mika Raatikainen ställde upp i borgmästarvalet. Han lovade arbeta för hela Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Utan förklaringar har den Sannfinländska fullmäktigegruppen i Helsingfors förkastat borgmästare Jan Vapaavuoris strategiarbete.

Efter många förhandlingar och möten där också de minsta fullmäktigegrupperna varit med godkände stadsstyrelsen på måndagen utkastet till Helsingfors nya strategi. Strategin innehåller mål och visioner – något som det sällan uppstår större bråk om, just för att strategin är starkt förankrad i stadsfullmäktige. Men nu har Sannfinländarna sagt nej. Protesten som protokollförts i stadsstyrelsens handlingar saknar motiveringar. Till Yle säger gruppordförande Mika Raatikainen att Sannfinländarnas önskemål lämnats obeaktade.

– Varför skulle vi skriva på sådana papper?, säger han.

Ingen i stadsstyrelsen som HBL talat med verkar veta exakt vad det är som Sannfinländarna velat få med.

– De har inte deltagit i alla förhandlingar men de har deltagit, säger De grönas gruppordförande Otso Kivekäs.

Enligt Mika Raatikainen har Sannfinländarna inte fått möteskallelser eller så har möteskallelserna kommit i ett väldigt sent läge. Enligt HBL:s källor har borgmästare Vapaavuoris stab även ringt upp Sannfinländarna för att kolla att de verkligen förstår att deras närvaro är önskvärd.

SFP:s Marcus Rantala är förvånad, han säger att man ju gärna skulle veta vad det är som Sannfinländarna vill.

– Det är helt ok att ha olika åsikter men säg det då. Nu verkar Sannfinländarna vara mot allt och alla.

Protester är inte ovanliga och till exempel i fjol ville kommunisternas Yrjö Hakanen inte delta i strategiarbetet, men han motiverade sin frånvaro.

– Sett över tid har vi en tradition av konsensus i Helsingfors när det gäller strategin. Därför är det här lite överraskande, säger Marcus Rantala.

Också biträdande borgmästare Nazima Razmyar (SDP) är förvånad.

– Det är sorgligt att Sannfinländarna inte ens vill diskutera. Politik är att diskutera och förhandla. Är de inte beredda att göra det så kan man undra varför de är med över huvud taget, säger hon till Yle.

Liksom i rikspolitiken har den sannfinländska gruppen i Helsingfors stadsfullmäktige splittrats och har nu fyra medlemmar. Gruppen Blå har två medlemmar.

FAKTA

”Världens bästa stad”

Stadsstyrelsen i Helsingfors godkände 4.9 stadsstrategiförslaget ”Världens bäst fungerande stad”. Stadsfullmäktige diskuterar utkastet 13.9 och 27.9.

Enligt den nya kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi.

I kommunstrategin ska hänsyn tas till främjandet av kommuninvånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter, ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.

I kommunstrategin ska fullmäktige också ange hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

Helsingfors kommunstrategi heter stadsstrategi i förvaltningsstadgan.

HBL skrev om visionerna den 24 augusti.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03