Sanna Marin: Utnämningen till Finansministeriets toppjobb rivs inte upp

Statsminister Sanna Marin (SDP). Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Efterträdaren till Finansministeriets kanslichef kommer att väljas bland de sökande, försäkrar statsminister Sanna Marin efter en tidigare intern strid i regeringen om ansökningsrundan.

Finansministeriets kanslichef, det vill säga den som efterträder Martti Hetemäki, ska väljas bland de sökande och inte rivas upp, säger statsminister Sanna Marin (SDP).

Helsingin Sanomat och Iltalehti har rapporterat att socialdemokraterna i höstas hade velat få fler – eller andra – sökande till toppjobbet som en av landets tyngsta tjänstemän, vilket ytterligare retat upp regeringspartiet Centern strax före regeringskrisen som slutligen fällde Antti Rinne. Enligt Iltalehti ska Rinne personligen ha bett understatssekreterare Tuomas Saarenheimo söka posten.

Sanna Marin bekräftar att man i höstas, då Antti Rinne var statsminister, lät justitiekansler Tuomas Pöysti utreda om det gick att förlänga eller ta om ansökningsrundan. Hon bekräftar inte SDP:s missnöje med de sökande, utan formulerar sig så här:

– Frågan var så vitt jag vet inte vem som sökt, utan att det var så få sökande, bara sex personer. Då utreddes om ansökningstiden kunde förlängas, säger Marin.

– Jag har inte någon vetskap om varifrån initiativet (att utreda det) kom. Men när det varit på mitt bord så har jag, nu efter julen, diskuterat med finansminister Katri Kulmuni. Vi har fastslagit att vi inte förlänger ansökningstiden, utan att någon av de sökande utnämns.

För Centern, som innehar finansministerposten, passar de sökande utmärkt. Finansminister Katri Kulmuni säger att kompetens finns bland de sökande, men bekräftar inte uppgifterna om att Päivi Nerg, nuvarande understatstatssekreterare och tidigare kanslichef vid Inrikesministeriet, skulle vara finansministerns favorit till posten.

Jobbet har också sökts av två andra höga tjänstemän på ministeriet: koordinatorn Markus Sovala och finansmarknadsavdelningens direktör Leena Mörttinen, tidigare chef vid Familjeföretagarna och Finlands näringsliv; samt av Finlands Banks rådgivare Lauri Kajanoja och riksdagsledamot Juhana Vartiainen, tidigare chef för statens ekonomiska forskningsinstitut VATT.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning