Sanna Marin till Yle: Problematiskt att begränsa sammankomster i hemmen

Statsminister Sanna Marin (SDP) säger till Yle att regeringen måste bedöma om det finns förutsättningar att överlämna en ny proposition till riksdagen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Lagförslaget om att begränsa rörelsefriheten i de värst drabbade regionerna sköts ner i grundlagsutskottet. Statsminister Sanna Marin säger till Yle att regeringen och tjänstekåren jobbat under hård tidspress.

Regeringens proposition om att tillfälligt begränsa rörelsefriheten i de värst drabbade regionerna stötte i onsdags på patrull i grundlagsutskottet. Samma kväll drog regeringen tillbaka förslaget från riksdagen.

"Som statsminister står jag bakom regeringens proposition och jag uppskattar det arbete som vår tjänstekår utför i en mycket svår situation och under hård tidspress", skriver Sanna Marin (SDP) i ett svar till Yle på torsdagen.

Grundlagsutskottet ansåg att regeringens lagförslag stred mot paragraf 23 i grundlagen. Utskottet anser att regeringen måste rikta åtgärderna till de situationer där risken för smittspridning är som störst. Dessutom anser utskottet att lagförslaget gav för många tolkningsmöjligheter.

Regeringen är i en pressad situation, eftersom Institutet för hälsa och välfärd fortfarande framhåller att det epidemiologiska läget är kritiskt.

Marin säger till Yle att regeringen härnäst bedömer om det finns förutsättningar för att överlämna en proposition till riksdagens som begränsar privata tillställningar genom förbud och i så fall med vilken tidtabell.

Marin framhåller att det är problematiskt att stifta en lag som förbjuder privata sammankomster. Det skulle innebära att man till exempel skulle vara tvungen att reglera vad man får göra i hemmet och vem som får vistas där.

"Vi måste alltså överväga frågor som berör hemfrid och människors privatliv, vilka är mycket känsliga områden", säger hon till Yle.

Dessutom uppkommer frågan hur ett sådant förbud kunde övervakas och vilket straff som följer om man trotsar förbudet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning