Sanktioner mot giriga vanvårdare

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vi kan inte stå rådlösa inför vårdslösheten i vården. Sanktioner och straff måste vara kännbara.

Vården av människor var tidigare något som i huvudsak sköttes av det offentliga i vårt land. Under de senaste decennierna har skötseln av sjuka, hjälplösa och gamla blivit en miljardbusiness inom den...