Sänkta skatter för svenska pensionärer?

Väcker detta några som helst tankar hos styrelsen för Svenska pensionärsförbundet?

Citat från Svenska Dagbladet (22.8): "Finansminister Magdalena Andersson gör nu verklighet av sitt löfte att sänka skatten ytterligare för pensionärer. Trots flera försök att utradera skatteskillnaderna mellan pensionärer och löntagare de senaste åren så kvarstår fortfarande en del av skatteklyftan för de med pensionsinkomster över cirka 17 000 kronor (cirka 1 600 euro per månad). Men från och med 1 januari 2020 ska skatten sänkas även för dem.

Det är en orättvisa att pensionärer betalar en högre skatt än löntagare. Vi vill hedra pensionärerna som byggt upp det här landet som vi är så stolta över, sade Magdalena Andersson vid den efterföljande presskonferensen.

Enligt Maria Landeborn, ekonom på Danske bank, är den sänkta pensionärsskatten den största och enskilt viktigaste av få privatekonomiska satsningar som presenterades av Magdalena Andersson under torsdagen. Det är fullt rimligt att satsa på pensionärerna i höstbudgeten. Det är en grupp som halkat efter under lång tid."

Fråga: Väcker detta några som helst tankar hos styrelsen för Svenska pensionärsförbundet? Och hur tänker justitieminister Anna-Maja Henriksson?

Hans Berglund, Sjundeå

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning