Sänkt statsstöd gav Folktinget hårt år

Bild: Stefan Holmström / SPT

Ett år går an men för nästa år måste statsunderstödet till Folktinget höjas till den tidigare nivån, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist (SFP).

– Vi stramar åt och minskar en del verksamhet. Personalen går också in för frivilliga åtgärder som gäller semesterpeng eller ledigheter, säger Blomqvist.

Riksdagen beslutade i december att Folktinget får 575 000 euro i statsunderstöd för i år. Det är 100 000 euro mindre än för 2015.

På Folktinget hade man hoppats att budgetbehandlingen i riksdagen skulle ha tryggat den tidigare stödnivån, men där röstade endast 27 för det.

– Det ser nu ut som om vi får det att gå ihop ett år, men på sikt blir det jättejobbigt. Vi måste nu lobba hårdare över alla partigränser.

Blomqvist har själv fört diskussioner med medlemmar i finansutskottet. Han önskar nu att Folktingets ledamöter, särskilt de som kommer från regeringspartierna, skulle vara aktiva både mot utskottet och andra riksdagsledamöter.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning