Sänkt hushållsavdrag drabbar seniorer – och dem med höga inkomster

Det genomsnittliga utbetalade hushållsavdraget 2017 var 1 043 euro per person. Forskaren Aliisa Koivisto säger att hushållsavdraget är dyrt för samhället och menar att den sysselsättande effekten kunde uppnås också med en längre insats. Bild: Evy Nickström/HBL-arkiv

Det är främst äldre personer och medel- och höginkomsttagare som berörs när hushållsavdraget sjunker. Utan sänkningen kunde regeringen ha blivit tvungen att skärpa beskattningen på annat håll, betonar forskare – som anser att hela avdraget går att ifrågasätta.

Enligt regeringsprogrammet ska hushållsavdraget, som betalas för renoveringsarbeten, städtjänster och omsorg i hemmen, minska från 50 till 40 procent. Också det maximala beloppet per person ska sjunka...