Sänk behörighetskraven för daghemslärare

Enligt den nya lagen är socionomer inte behöriga lärare inom småbarnspedagogik i daghem.

Bristen på kompetent personal försätter daghemmen och småbarnspedagogiken i kris, ett återkommande tema i nyhetsrubrikerna under 2019. Personalomsättningen är en utmaning i sig, vilket enligt medierna också oroar föräldrarna. Enligt en undersökning av Talentia ry, en fackorganisation för högutbildade inom det sociala området, hade 72 procent av de svarande övervägt att byta bransch.

Personalbristen är mest akut i Nyland och Egentliga Finland, men enligt yrkesbarometern råder det brist på barnträdgårdslärare, det vill säga dagens lärare inom småbarnspedagogik, i nästan hela landet. Enligt uppgifter i pressen är också föräldrarna oroliga över situationen.

Bristen på daghemspersonal kunde lindras genom att återkalla den förra regeringens beslut om att skärpa behörighetskraven för lärare inom småbarnspedagogik. Enligt den nya lagen är socionomer inte behöriga lärare inom småbarnspedagogik i daghem.

Det regionalt täckande nätverket av yrkeshögskolor kan också i fortsättningen utbilda socionomer som kunde fungera som lärare inom småbarnspedagogik. Dessa skulle fungera som komplement till de lärare inom småbarnspedagogik som utbildas vid universiteten. För att kunna uppnå detta krävs en ändring av lagen om småbarnspedagogik som godkändes förra året. Förhoppningsvis kommer den nya regeringen att ta hänsyn till klienternas – barnens – intressen och föra saken vidare.

Den nya lagen om småbarnspedagogik ändrar den behörighet socionomerna (YH) får, något som skapat osäkerhet bland dem som arbetar och studerar inom området. Denna osäkerhet återspeglas i en allt högre personalomsättning, vilket försvårar möjligheterna till att skapa en trygg daghemsmiljö för barnen.

Det är yrkeshögskolornas önskan att det tillsammans med ministeriet, yrkeshögskolorna och arbetsgivarna inom småbarnspedagogiken förs en diskussion om socionomernas yrkesroll för att bibehålla en stark arbetslivsrelevans för socionomexamen. Detta skulle också stöda karriärvägledningen med inriktning på småbarnspedagogik för socionomstudenterna inom yrkeshögskolorna.

Mona Forsskåhl, filosofie doktor, rektor, Yrkeshögskolan Arcada, Tapio Kujala, 
rektor, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jouni Koski, 
rektor, 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Riitta Konkola, 
rektor, 
Metropolia ammattikorkeakoulu Texten uppdaterad 23.8.2019, kl. 10.50 med tre saknade underskrifter.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning