Om Sandra Lindholm

Företag: Sandra Lindholm

Webb: www.sandralindholm.com

Kontakt: sandra@sandralindholm.com, 045 1327 888

– Coachning är en investering i ditt liv. Du kan skapa något nytt, om du vill, säger Sandra Lindholm.

Coachning betyder förflyttning. Det är en tankeprovocerande och kreativ process som effektivt förflyttar dig mot målet för din resa. Under coachningen utgår hon tillsammans med dig, klienten, från nuläget. Fokus är den framtid du vill skapa. Hon ställer frågor som gör dig mera medveten om dig själv, dina styrkor och talanger. Det här hjälper dig att fokusera på målet. Du får verktyg som du kan använda under hela processen.

– Jag ställer frågor såsom “Vem är du i dag? Vart vill du komma? Hur vill du känna dig när du är där?”. Vi går sedan in i den känslan för att göra den verklig. Jag hjälper att sätta upp nästa steg för att nå drömläget.

Under processen är Sandra aktivt närvarande. Hon tar ansvar i processen genom aktivt lyssnande och ställer ständigt frågor för att du ska komma vidare i processen. Hon finns sida vid sida med dig för att nå den förändring som du drömmer om.

– Vad betyder lycka för dig? Vad innebär trygghet för dig? Det här är exempel på frågor och svaren kan ha en betydande effekt i rörelsen framåt. Det är en tankeinspirerande process. Det handlar inte om att sätta sig i en terapisoffa, säger hon och fortsätter:

– Det handlar inte om att göra, utan om att vara. När du är ditt rätta jag då kan du göra det du verkligen vill. Det handlar om att våga vara i sig själv, om att vara trygg i sig själv. För många handlar det om att uppleva mera av det man redan har, att se och uppskatta det. Småsaker ger energi i livet.

Coachens uppgift är att plocka fram varje persons styrkor och potential. Hon poängterar att det är klienten som är experten, inte coachen.

– Jag hjälper att ändra perspektiv, spräcka en bubbla som du kanske lever i och som begränsar ditt liv. Vi låser oss ofta i våra begränsningar, och ofta ligger det en rädsla eller en osäkerhet bakom det som begränsar. Min uppgift är att försöka lösa upp den. Då kan man nå en förändring.

Sandra konstaterar att för att kunna nå en förändring måste processen alltid börja från en själv. Inte från jobbet, pengar, relationer eller något annat, utan enbart från en själv.

Att samtala med en coach är objektivt och neutralt. Hur många träffar som behövs är individuellt. Sandra rekommenderar minst fem gånger, eftersom det är en process som måste få ta tid.

Sandra har sin mottagning för tillfället i Tenala. I början av år 2017 kommer hon att öppna ett Body&Mind Center i Ekenäs, dit mottagningen sedan flyttar. Hon riktar sina coachning-tjänster också till företag och organisationer. Med hjälp av coachning kan till exempel samarbetet och gemenskapen på en arbetsplats öka, vilket oftast leder till ökad trivsel och effektivitet.

– Jag vill lyfta fram den potential och de styrkor som varje anställd i ett företag har. För att göra resultat behövs teamwork. När alla får lysa med sin potential ger det resultat.

Genom föreläsningar och workshoppar väcker Sandra frågor och diskussioner hos deltagarna som kan leda till en personlig utveckling, men också en utveckling som gynnar företaget.

Sandra Lindholm är utbildad frisör, sjukskötare och diplomerad coach. Sandras drivkraft är att lyfta fram det som för varje individ att må bra. Hennes empati och medmänsklighet är starkt närvarande i coachningen.