Sandqvist, Wulff och Nielsen belönas av Längmanska fonden

Konstvetaren, essäisten och romanförfattaren Tom Sandqvist får Längmanska fondens stora kulturpris ”för ett självständigt, skarpt och känsligt klingande författarskap. Bild: Leif Weckström

Konstvetaren Tom Sandqvist, född i Finland och sedan länge verksam i Sverige, får den svenska Längmanska fondens stora kulturpris. Fondens Finlandspris tillfaller Thomas Wulff och Ulrika Nielsen.

Tom Sandqvist, född 1954 i Borgå, är både akademiker och skönlitterär författare. Han får priset "för ett självständigt, skarpt och känsligt klingande författarskap. Hans djupa, närmast vindlande lärdom, med en bred forskningsbakgrund i en rad konstteoretiska och -historiska analyser och skönlitterära produktioner, visar en nyfikenhet och ett rastlöst sökande parat med en djuplodande insikt och förståelse för sammanhang. (...)

Tom Sandqvists arbete, både i Sverige och i Finland inom humaniora, har vandrat över samtidsestetik, filosofi, konst och historia i studier varav flera fångat modernismens utveckling i det tidiga 1900-talets Central- och Östeuropa." Prissumman är 175 000 kronor (ca 17 500 euro).

Stiftelsen Längmanska kulturfonden delar årligen ut också två finlandssvenska pris på 10 000 euro var, vars mottagare väljs av Finland svenska författareförening. Årets pristagare är Tomas Wulff (f. 1953) och Ulrika Nielsen (f. 1974).

Thomas Wulff avslutade 2017 en romantrilogi om orientalisten, revolutionären och äventyraren Ivarlassy. "Otack är världens lön heter trilogins sista del, men romanernas värld är från början till slut överflödande rik, på österländsk mystik, dervischer och beslöjade kvinnor, påstridiga viljor, idealister, spioner och skurkar, och på sinnliga intryck som lukten av mahorka och kålsoppa.

Det språkliga egensinne som Wulff på 1980-talet släppte lös i ungdomsverken Mumlande mytologier och Trance-Dance har tillförts historisk kunskap, livserfarenhet och gott humör, och resultatet är en djupt originell romankonst", står det i prismotiveringen. "... ett suveränt exempel på historiografisk metafiktion", konstaterade för sin del HBL:s recensent Tuva Korsström när boken utkom. "Wulff roar sig kungligt med språk, stil och fakta."

Ulrika Nielsen (f. 1974) gav senast ut prosasamlingen Korta texter om det öppna och ouppklarade :

"Med en blandning av avväpnande lekfullhet och analytisk skärpa tar Ulrika Nielsen sig an såväl vår tids stora politiska frågor som vardagens ting och skrivandets hantverk. På ett poetiskt, pregnant och ofta överraskande språk skriver hon fram egna litterära former i gliporna mellan genrer och konventioner!", lyder motiveringen till hennes pris.

Prisutdelningen sker den 24 maj i Borgå, där Längmanska fondens grundare, trävarupatronen Erik Johan Längman, föddes 1799. I sitt testamente bestämde han att hans egendom skulle delas upp mellan Finland och Sverige. Stiftelsen Längmanska kulturfonden i Sverige förfogar nu över ungefär 460 miljoner kronor (cirka 46 miljoner euro), tar varje år emot cirka 1 900 ansökningar från hela kultursektorn i Sverige och delar ut omkring 400 anslag per år. Därtill delar stiftelsen varje år ut ett kulturpris i Sverige samt två författarpriser i Finland, till författare som skriver på svenska.

Thomas Wulff får det ena Finlandspriset för sin trilogi om antihjälten och äventyraren "Ivarlassy, En hjälte för vår tid", "Med bästa vilja i världen" och "Otack är världens lön". Bild: Tor Wennström

Ulrika Nielsen får det andra Finlandspriset för sitt arbete med "egna litterära former i gliporna mellan genrer och konventioner". Bild: Cata Portin

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning