Sandberg: Många läkare tar plats i vårdfullmäktige – kan bädda för problem

De finskspråkiga blev klart underrepresenterade i Österbotten där SFP blev förkrossande starkt och fick majoritet i nya välfärdsområdesfullmäktige. "Det var märkligt tyst kring etablerade finskspråkiga politiker i regionen. Uppenbarligen nådde de inte ut tillräckligt bra till väljarna", analyserar kommunforskaren Siv Sandberg. Bild: Cata Portin

Utöver etablerade politiker som knep merparten av platserna i de nya välfärdsområdesfullmäktige, valdes många personer med yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvården. – Det här kan bädda för problem då de nyinvalda ska börja fatta beslut i fullmäktige. Då välfärdsområdena kommer i gång, behövs det framför allt generalister med insikter i ekonomi och förvaltning, inte renodlade vårdexperter, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi.

Kommunforskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi har med stort intresse följt välfärdsområdesvalet och analyserat valutgången.Valresultatet visar klart och tydligt att de gamla stora partierna kunde mobi...