Sanasto bevakar författarnas upphovsrätt

Både utlåningsersättningarna och biblioteksstipendierna behövs.

Fredrik Lång behandlar i sin kolumn (HBL 25.3) de låneersättningar som författarnas upphovsrättsorganisation Sanasto betalar ut. Utlåningsersättningen är en lagenlig upphovsrättslig ersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Ersättningen betalas ut i enlighet med det antal gånger som en författares verk lånas ut. Låneersättningen skiljer sig med andra ord helt från de behovsprövade biblioteksstipendierna. Varje författare vars verk lånas ut på bibliotek har lagstadgad rätt till låneersättning.

Utlåningsersättningen baserar sig på upphovsrättslagen och EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv. I största delen av de europeiska länderna betalas utlåningsersättningen till upphovspersonerna enligt antalet utlånade verk, så även i Finland. I en del nordiska länder betalas utlåningsersättningen undantagsvis genom systemet för biblioteksstipendier och då påverkas stipendiets utbetalning också av biblioteksanvändningen.

Finlands regering beslutade 1994 att tillämpa EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv så att systemet för biblioteksstipendier bibehölls som oförändrat, det vill säga helt baserat på prövning, och systemet för utlåningsersättningar verkställdes separat som ett upphovsrättsligt system. Sanasto grundades 2005 bland annat för att administrera låneersättningarna.

Författares inkomster kommer från flera olika källor. Utlåningsersättningen är en av dessa. Sanasto betalar årligen ut utlåningsersättningar till fler än 7 000 upphovspersoner. Låneersättning betalas också ut åt rättsinnehavarna till författare som gått bort så länge som verkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. År 2017 betalades 5,4 procent av den utlåningsersättning som Sanasto betalar ut till avlidna upphovspersoners rättsinnehavare.

Både utlåningsersättningarna och biblioteksstipendierna behövs. Låneersättningen är i dags läge på en bra nivå. Till näst finns det skäl att se över storleken på biblioteksstipendierna.

Heikki Karjalainen ordförande Anne Salomaa verksamhetsledare Sanasto

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning