Samtalet är länken mellan barnet och boken

Barns och ungdomars motivation till att läsa är alltför låg i Finland.

Våra barn är nästan sist på listan i internationellt jämförande undersökningar i läslust hos barn och ungdomar i olika länder. Eleverna läser fortfarande bra, men de vill inte läsa!

Att bli en läsare är en lång process som börjar med den nyfödda babyn och fortsätter på olika sätt tills barnet är vuxet. Barn behöver vänligt, men bestämt lotsas in i en läsande värld. Det här kräver insatser av föräldrarna precis alla dagar. Från kvällssaga varje kväll, till aktivt medläsarskap i högläsningssituationer och därifrån vidare till att vara intresserat, respektfullt bollplank i boksamtal med tonåringen. Familjer behöver läsa verkligt mycket! Barns egen läsning blir rolig först då den flyter! Det lyfter så att säga inte förrän det lyfter!

Ett barn under skolåldern kan svara på frågor om "vem" och "vad" i en bok. Med mera ålder och läsvana kan barnen snart dra slutsatser av bokens innehåll och svara på många "varför"-frågor. Följande nivå är att dra nya slutsatser och jämföra med redan kända fakta för att sedan bedöma och värdera en text eller en bok. Efter detta ska vi ha självförtroende nog att våga tycka till om vår läsning. Så här tänker jag om den här boken och det är min åsikt!

Jag har funderat mycket på om vi i hemmen, i förskolan och i skolan är tillräckligt bra på att göra böcker relevanta för våra barn. Kan vi samtala om böcker? Hittar vi de frågeställningar som är utvecklande, bekräftande och kanske tröstande för barnen i vår omgivning? Hittar vi länken mellan boken och det enskilda barnet? Har vi tillräckligt tryggt och tydligt kommunicerat att vi är intresserade av våra barns åsikter och tankar. Har vi samtalat? Har vi frågat våra barn om hurdana de skulle ha varit i en alternativ värld, i bokens miljö och om de själva hade kämpat med huvudpersonens frågeställningar?

Att göra boken relevant för barn och ungdomar är att ta reda på hur de själva skulle ha reagerat, känt och gjort. Det är ovärderligt och värdefullt att som vuxen runt ett barn få höra om barnets innersta värld. Det är ett förtroende som vi har fått. Ett boksamtal är den bästa av gåvor! Att få känna sig sedd och få uttrycka tankar och åsikter inspirerar barn och ungdomar till att läsa mera och få flera goda och trygga samtal.

Läsningen utforskar och stärker vår identitet genom hela livet. Goda samtal börjar i barndomen. Det kan behövas lite hjälp på traven, verktyg och modeller för samtal. Oftast föds dock nya frågor av diskussionen som böljar hit och dit som den i samtal ska göra. Genom läsningen och alla de personer som vi i böckerna har fått möta stiger vi själva sedan som vuxna människor fram allt klarare. Vi urskiljs tydligare i hela vår mänsklighet genom alla jämförande liv som vi har fått läsa om. Vi har lärt oss att det finns många sätt att leva på. Vi kan se på oss själva utifrån. Vi har via böckerna sett möjligheter och tillkortakommanden. Vi ser våra goda sidor och våra fel och brister som i en text som vi ännu inte läst, den liknar ingen text som någon annan har skrivit, men vi vet intuitivt att den är sann, den är vår egen. Den är en bland många.

Agneta Möller-Salmela läsinspiratör, Hangö

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning