Känslosam debatt om vargjakten i riksdagen

Vargen satte känslorna i svallning i samband med riksdagens remissdebatt om medborgarinitiativet som vill tillåta så kallad stamvårdande jakt. Bild: Lillian Tveit/Shutterstock/SPT

Medborgarinitiativet om vargjakten, som har samlat över 60 000 underskrifter, föll i god jord i samband med onsdagens remissdebatt i riksdagen.

Det var en ovanligt enig riksdag som tog ställning till vargjakten på onsdagen. Med några få undantag förordade så gott som alla riksdagsledamöter, som deltog i debatten, en stamvårdande jakt på vargar.

– Förtroendet för oss politiker undergrävs om vi politiker inte tar tag i vargfrågan. Vi måste ta vanliga människors oro på allvar, sade Jenna Simula (Sannf).

Simula efterlyste samma spelregler för jakten som i Estland där jaktlagen i år ska fälla sammanlagt 140 vargar, enligt hennes uppgifter.

– Besluten i vargfrågan ska inte fattas av havremjölkdrickande urbana finländare i Helsingfors. Ingen ska behöva vara rädd för vargar på sin egen gård, sade Ari Koponen (Sannf).

En lång rad riksdagsledamöter hänvisade till det stora antalet sönderrivna får och dödade jakthundar, men också till barnens molande rädsla för vargen under vägen till skolan i glesbygden. Många betvivlade att myndigheternas siffror på det totala antalet vargar i landet stämmer överens med verkligheten.

– I min hemkommun i Kuhmo finns det cirka 60 vargar. Skolbarnen fotograferar dem på vägen till byskolan eller får syn på vargar invid skolgården. Så här kan vi inte ha det, sade Tuomas Kettunen (C).

Finsk kultur att jaga varg

Markku Eestilä (Saml) tog till kulturpolitiska argument i debatten.

– Samerna och romerna har ju enligt lagen rätt att upprätthålla sin kultur. Vi måste yrka på samma rättighet. Vargjakten hör till den finländska kulturen, sade Eestilä.

Peter Östman (KD) sällade sig till den majoritet som krävde att riksdagen tillåter jakt för att förvalta vargstammen.

– De vargar som inte är rädda för människan har inte längre ett arttypiskt beteende och ska därför avlägsnas, sade Östman.

Joakim Strand från SFP gick ett steg längre.

– Vi behöver ingen samexistens med vargen. Vargar hör inte hemma i tätorter, sade Strand.

Ska peppras med bly

Till de fränaste inläggen hörde Mauri Peltokangas (Sannf) kommentarer.

– Vargen hör till naturen, men om den kommer till gårdstunet så förvandlas den i mina ögon till ett pälsdjur som ska peppras med bly, sade Peltokangas.

"Vargen hör till naturen, men om den kommer till gårdstunet så förvandlas den i mina ögon till ett pälsdjur som ska peppras med bly", sade riksdagsledamot Mauri Peltokangas på onsdagens remissdebatt i riksdagen. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Hans kommentar fick De gröna och Vänsterförbundet att se rött.

– Vi talar om 250 individer. Så många vargar finns det i Finland. Vargstammen växer inte till sig om man tillåter storskalig jakt. Det föreligger en stor risk att vargstammen kollapsar som den gjorde senast då den stamvårdande jakten tilläts, sade Jenni Pitko (Gröna).

Hon fick medhåll av Mai Kivelä från Vänsterförbundet.

Riksdagsledamot Jenni Pitko (Gröna) hörde till de få riksdagsledamöter som ifrågasatte vargjakten på onsdagens remissdebatt i riksdagen. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

– Vargen är ytterst utrotningshotad. Det betyder att den hotar att försvinna om vi tillåter en omfattande jakt. Det finns många näringsgrenar som gagnas av vargen. Till exempel turismen, naturvården och forskningen, sade Kivelä.

Kiveläs mothugg föranledde förgrymmat sorl och högljudda svordomar i plenisalen.

– Vargarna dödade över 130 får i Korsholm. Nu finns det inga djur som betar marken vid stranden längre, vilket har en negativ inverkan på artrikedomen. Den som inte förstår det här fattar inte heller hur naturen fungerar, sade Anders Norrback (SFP).

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) sade sig stödja medborgarinitiativet och berättade att han har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta en lösning som tillåter stamvårdande jakt.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) vill tillåta stamvårdande jakt på vargen. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

– Vi måste komma ihåg hur den här situationen har uppstått. EU-domstolen har höjt tröskeln för vargjakten. Enligt EU måste det finnas en gynnsam skyddsnivå för vargen. Det här betyder att vi i samarbete med forskarna nu måste slå fast hur vi definierar en sådan skyddsnivå, sade Leppä.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning