Sämre stöd för barn och familjer i framtiden?

Att en befattning som barnträdgårdslärare kan innehas av två olika professioner är inte ett problem utan en fördel.