Sämre situation för barnskyddet

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Barnskyddets situation i Finland har försämrats. Särskilt psykvården går på knä, visar Kommunförbundets barnskyddsenkät.

Den försämrade tillgången till tjänster som samhället tillhandahåller gäller i stor omfattning de tjänster som barn behöver. Det framgår av en enkät som Kommunförbundet låtit göra. Sämst är läget för psykvårdstjänster, skriver Kommunförbundet i ett pressmeddelande.

– Av enkäten framgår det också att resurserna och tillgången till personal inom barnskyddet väcker oro. Jämfört med motsvarande enkät för fem år sedan har situationen försämrats, säger Aila Puustinen-Korhonen som är sakkunnig vid Kommunförbundet.

Kommunenkäten om barnskyddet gjordes i slutet av 2017. Det är den andra enkäten i sitt slag.

Enkäten besvarades av 92,3 procent av alla aktörer som jobbar med barnskydd i Finland. Aktörerna representerar 278 kommuner och enkäten täcker 96 procent av befolkningen.

I kommunenkäten om barnskyddet har man bland annat kartlagt hur myndigheternas informationsutbyte och samarbete fungerar. Enkäten har också undersökt tillgången till tjänster, barnskyddets resurser och belastande faktorer i arbetet samt kommunernas syn på vårdreformen ur barnskyddets perspektiv.

De som besvarade enkäten bedömde också hur man i dag utreder misstankar om misshandel av och sexualbrott mot barn.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00