Sämre situation för barnskyddet

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Barnskyddets situation i Finland har försämrats. Särskilt psykvården går på knä, visar Kommunförbundets barnskyddsenkät.

Den försämrade tillgången till tjänster som samhället tillhandahåller gäller i stor omfattning de tjänster som barn behöver. Det framgår av en enkät som Kommunförbundet låtit göra. Sämst är läget för psykvårdstjänster, skriver Kommunförbundet i ett pressmeddelande.

– Av enkäten framgår det också att resurserna och tillgången till personal inom barnskyddet väcker oro. Jämfört med motsvarande enkät för fem år sedan har situationen försämrats, säger Aila Puustinen-Korhonen som är sakkunnig vid Kommunförbundet.

Kommunenkäten om barnskyddet gjordes i slutet av 2017. Det är den andra enkäten i sitt slag.

Enkäten besvarades av 92,3 procent av alla aktörer som jobbar med barnskydd i Finland. Aktörerna representerar 278 kommuner och enkäten täcker 96 procent av befolkningen.

I kommunenkäten om barnskyddet har man bland annat kartlagt hur myndigheternas informationsutbyte och samarbete fungerar. Enkäten har också undersökt tillgången till tjänster, barnskyddets resurser och belastande faktorer i arbetet samt kommunernas syn på vårdreformen ur barnskyddets perspektiv.

De som besvarade enkäten bedömde också hur man i dag utreder misstankar om misshandel av och sexualbrott mot barn.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03