Sämre resultat för Telia - hundratals får gå

Johan Dennelind. Bild: AFP / Lehtikuva / Maja Suslin

Teleoperatören Telias rörelsevinst utan engångsposter minskade till 387 miljoner euro i april-juni, jämfört med 465 miljoner euro under motsvarande kvartal i fjol.

Omsättningen minskade med drygt sex procent.

Bolaget uppger bland annat att det kämpar med tillståndsfrågor på den svenska marknaden för ljusfiberuppkopplingar för hushåll.

Bolaget uppskattar att Telia Finland, som är verksamt på den finska marknaden, når sin bästa tillväxt under de kommande åren. Telia köpte tv-rättigheterna till herrarnas ishockeyliga i våras.

Telia ska genomföra ett stort sparpaket och minska personalen med 650 personer i Sverige, 850 totalt i bolaget.

Anledningen är att bolaget måste få ner sina kostnader, skriver vd Johan Dennelind i bolagets delårsrapport.

– Den största påverkan kommer att bli i Sverige där rörelsekostnaderna fortfarande är för höga, säger han.

"En besvikelse" kallar Telias vd Johan Dennelind rörelseresultatet för Sverigeverksamheten.

Om läget i Eurasien skriver vd:n att det görs framsteg avseende försäljningen av de återstående verksamheterna.

– Vi upprepar att vår bästa bedömning är att tillgångarna kommer att avyttras under 2017. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46