Sämre resultat för Rettig

Rettig-koncernen äger 16,52 procent av aktierna i hälsovårdsbolaget Terveystalo. Placeringen hade en gynnsam inverkan på Rettigs rörelsevinst under det andra kvartalet. Bild: SPT

Det familjeägda investeringsbolaget Rettig Groups omsättning och rörelseresultat försämrades under andra kvartalet.

Bolagets omsättning minskade med 1 procent och rörelseresultatet minskade med 15 procent i jämförelse med fjolårets resultat under motsvarande tidsperiod.

Resultatet försämrades på grund av ökade drifts- och råmaterialkostnader, uppger Rettig i ett pressmeddelande. Rettigs dotterbolag Nordkalks omsättning minskade också på grund av försämrad försäljning av bolagets produkter och tjänster i nordöstra Europa.

Förlusterna uppvägdes av en gynnsam avkastning av bolagets kapitalplaceringar i hälsovårdsbolaget Terveystalo, kapitalförvaltningsbolaget eQ och försäkringsbolaget Alandia.

– Fastän både Rettig ICC och Nordkalk uppvisade en lägre lönsamhet, fortlöper resultatförbättringsprogrammen som planerat, säger vd Matts Rosenberg på Rettig Group i pressmeddelandet.

Enligt Rettig är utsikterna för det tredje och fjärde kvartalet oförändrade.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning