Sämre resultat för Rettig

Rettig-koncernen äger 16,52 procent av aktierna i hälsovårdsbolaget Terveystalo. Placeringen hade en gynnsam inverkan på Rettigs rörelsevinst under det andra kvartalet. Bild: SPT

Det familjeägda investeringsbolaget Rettig Groups omsättning och rörelseresultat försämrades under andra kvartalet.

Bolagets omsättning minskade med 1 procent och rörelseresultatet minskade med 15 procent i jämförelse med fjolårets resultat under motsvarande tidsperiod.

Resultatet försämrades på grund av ökade drifts- och råmaterialkostnader, uppger Rettig i ett pressmeddelande. Rettigs dotterbolag Nordkalks omsättning minskade också på grund av försämrad försäljning av bolagets produkter och tjänster i nordöstra Europa.

Förlusterna uppvägdes av en gynnsam avkastning av bolagets kapitalplaceringar i hälsovårdsbolaget Terveystalo, kapitalförvaltningsbolaget eQ och försäkringsbolaget Alandia.

– Fastän både Rettig ICC och Nordkalk uppvisade en lägre lönsamhet, fortlöper resultatförbättringsprogrammen som planerat, säger vd Matts Rosenberg på Rettig Group i pressmeddelandet.

Enligt Rettig är utsikterna för det tredje och fjärde kvartalet oförändrade.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning