Sampo vill ge extra utdelning i Nordeaaktier

Bild: Laura Ukkonen/Lehtikuva

Sampos målsättning är att sänka ägarandelen i Nordea. För aktieägarna innebär utdelningen i aktier inga åtgärder.

Finanskoncernen Sampos styrelse planerar att ge den utlovade extra utdelningen i Nordeas aktier.

Styrelsen fick mandat till att fatta beslut om saken på bolagsstämman i april och beslutet ska fattas på styrelsens möte i augusti.

Den extra utdelningen skulle verkställas så att tio Sampoaktier ger rätt till en Nordeaaktie. Bråkdelar skulle delas ut i kontanter.

Om styrelsen bestämmer sig för att genomföra planen skulle Nordeaaktierna delas ut den 12 augusti och kontantersättningen den 16 augusti.

Utdelningen av Nordeaaktierna beskattas på samma sätt som en kontantutdelning. För de flesta aktieägarna innebär det inga extra åtgärder.

Efter utdelningen skulle Sampos ägarandel i Nordea sjunka under 20 procent. Det innebär en ändring i vilka regler som tillämpas när man räknar ut Sampos solvens.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46