Sampo Terho beskylls för "någon slags etnisk utrensning" i fondvärlden – vägrar kommentera

Kulturminister Sampo Terho (Blå). Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho vill inte kommentera de samnordiska kulturfondernas nya styrelsesammansättningar och hänvisar till att beredningen av ärendet inte är färdig.

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho (Blå) vill inte kommentera professor Jan Sundbergs anklagelser om att ministern systematiskt plockat bort finlandssvenska representanter från samnordiska kulturfonder. Sundberg, som löper risk att bli åsidosatt från styrelsen för Kulturfonden för Finland och Norge, beskrev i Svenska Yles intervju på torsdagen Terhos agerande som "någon slags etnisk utrensning" och "en maktpolitik". Sundberg är ordförande för Kulturfonden för Finland och Norge.

Undervisnings- och kulturministeriet utser vart tredje år de finländska styrelsemedlemmarna i de samnordiska kulturfonderna. I år får Kulturfonden för Finland och Norge, Kulturfonden Island-Finland och Kulturfonden för Finland och Danmark nya styrelser. Enligt Jan Sundberg försöker Terho se till att inga finlandssvenskar kommer in i de nya styrelserna.

Terho ville inte kommentera ärendet till Yle på torsdagen och fortsatte på samma linje när SPT försökte nå honom på fredagen.

– Minister Terho önskade att jag endast skulle framföra ett konstaterande att ärendet är under beredning i ministeriet och att det inte kommenteras mer i det här skedet, sade Toni Kokko som är Terhos specialmedarbetare i kulturärenden.

– Om jag har förstått rätt är avsikten att få beredningen klar i Undervisnings- och kulturministeriet under det här året. Beslutet borde fattas före årsskiftet, så att de nya styrelserna kan påbörja sitt arbete.

Enligt Kokko är det inte ovanligt att en minister låter bli att kommentera ett ärende som är under beredning. Han påminner om att de samnordiska kulturfondernas styrelser byts ut med jämna mellanrum och säger att processen förlöpt normalt.

– I det här skedet har vi inget mer att kommentera. Det är ingenting onormalt med det här, sammanfattade Kokko.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning