Sampo säljer släkten Runebergs hemlighetsfulla Helsingforsvilla för 2,75 miljoner

Villan på Repoxholmen har byggts i flera etapper. De äldsta delarna är från 1880-talet. Huvudbyggnaden sanerades 2002. Bild: Copyright Snellman Sotheby's International Realty

En ovanlig fastighet i Helsingfors östra skärgård är till salu. Repoxholmen utanför Degerö är en lummig, isolerad enklav vars historia går tillbaka till nationalskalden Johan Ludvig Runebergs söner.

Det är inte ofta en hel ö med egen broförbindelse är till salu i Helsingfors, men det tillfället erbjuds då finansbolaget Sampo säljer sin representationsvilla på Repoxholmen strax öster om Degerö. I försäljningspriset på 2,75 miljoner euro ingår bland annat tennisbana, bastu, gäststuga och brygga.

Sampo avböjer HBL:s förfrågan om ett besök på ön, men kommunikationsdirektör Maria Silander förklarar bakgrunden till försäljningen.

– Villan är till salu för att den inte varit i tillräckligt flitig användning. De senaste åren har den överlag utnyttjats sparsamt. Då det skett har det främst handlat om tillställningar med kunder eller intressenter.

Bild: HBL

Naturoas

Degerö växer just nu så det knakar då bostäder för tiotusentals invånare smälls upp och ny spårväg dras. Rutten mot Repoxholmen går förbi ett flertal byggarbetsplatser där vägborrmaskiner, vältar och grävskopor harvar på.

En bit in på Repoxholmsvägen nära Degerö idrottspark avtar byggbullret till ett svagt brus som överröstas av en taltrast som ger hals i en tät gran.

Repoxholmen ligger avsides, i ändan på den smala vägen som slingrar sig genom vitsippslundar och passerar Degerö golfplan på väg ned mot havet.

Vid bron över till holmen blir det stopp. Ön är avspärrad för allmänheten och har varit det i många år.

Repoxholmen är stängd för allmänheten. Bild: HBL

Runebergs sommarviste

Villan och tomten på 2,6 hektar är en historiskt värdefull miljö med rötter djupt i det gamla, svenskspråkiga Helsingfors. Av Helsingfors stadsmuseums dokumentation framgår att ön sedan slutet av 1700-talet ingick i Degerö gårds ägor. Forskaren, författaren och bokhandlaren Jan Strang tar upp Repoxholmens historia i boken Saaristounelmia Helsingissä – Vartiosaaren ja Helsingin itäsaariston pienten saarten historia (ungefär: Skärgårdsdrömmar i Helsingfors – Vårdös och Helsingfors östra skärgårds små öars historia).

– Bröderna Runeberg (Johan Ludvig Runebergs söner) köpte Degerö gård tillsammans med politikern och publicisten Robert Castrén. Efter några år sålde släkten Runeberg sin andel åt släkten Castrén, men behöll Repoxholmen, säger Strang.

Den nuvarande villans äldsta delar är från 1880-talet. Villan har senare byggts ut i flera olika omgångar.

Ägarförhållandena skiftade mellan bröderna Runeberg. Ingenjören Robert Runeberg sålde sin andel till skulptören Walter Runeberg 1884. 1906 köpte läkaren och professorn Johan Wilhelm Runeberg båda parcellerna på Repoxholmen och behöll dem fram till sin död 1918.

Repoxholmen övergick därefter till hans döttrar Hjördis Runeberg (1879–1940) och Ester Anne-Marie Borenius (1885–1976). År 1940 sålde släkten Runeberg ön till försäkringsbolaget Tarmo, som bland annat lät uppföra bastu, skidstuga, vaktmästarbostad och tennisplan på ön. Representationsvillan med tomt och lösöre följde med då Tarmo år 1971 fusionerades med Sampo. Villan har huvudsakligen varit i sommarbruk.

Finanskoncernen Sampo har använt villan för representationstillställningar för kunder och intressenter sommartid. Tennisbanan i förgrunden anlades på 1960-talet. Bild: Copyright Snellman Sotheby's International Realty

Medan omfattande byggarbeten pågår på stora delar av Degerö är Repoxholmen och dess närområden en lummig enklav med rik natur. Bron över till ön är avspärrad och kameraövervakad. Bild: HBL

Tillfälligt byggförbud

Av fastighetsförmedlaren Snellman Sotheby's presentation framgår bland annat att villan i dag omfattar åtta rum i två våningar, plus ett kök lämpat för proffsbruk, veranda, balkong och tre toaletter. Bostadsytan är 309 kvadratmeter. Huset är kopplat till kommunal teknik, men själva villan har inget egentligt badrum. Fastighetsskatten ligger på 6 425 euro per år.

I detaljplanen definieras ön som ett område för fritidsboende. För närvarande råder byggförbud på Repoxholmen och i närområdet på grund av det pågående planeringsarbetet för Degerö, Villinge och Jollas. I vintras förlängde stadsmiljönämnden byggförbudet med två år, fram till februari 2023.

Ön har emellertid en stor, outnyttjad byggrätt, konstaterar förmedlaren Kenneth Katter, partner vid Snellman Sotheby's.

– 800 kvadratmeter av byggrätten har använts, och vid normalt förfarande, med beaktande av arealen, återstår ungefär dubbelt så mycket byggrätt när planeringsarbetet slutförts, säger Katter.

Han tillägger att intresset för fastigheten inledningsvis varit stort.

Namnet Repoxholmen härstammar troligen från ett äldre dialektalt ord för siklöja (rääpys i äldre finska dialekter).

Försäkringsbolaget Tarmo, som senare fusionerades med Sampo, lät bland annat uppföra en strandbastu på Repoxholmen på 1940-talet. Bild: Copyright Snellman Sotheby's International Realty

Repoxholmen ligger i Helsingfors östra skärgård mellan Degerö golfbana och Jollas. Bild: Copyright Snellman Sotheby´s International Realty

Källor: Helsingfors stadsmuseum, Sampos fastighetsavdelning, Snellman Sotheby's

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning