Sampo Haapamäkis prisbelönta konsert krävde att ett helt nytt instrument utvecklades

Sampo Haapamäki arbetade tio år med konserten för kvarttonstegspiano. För arbetet belönades han med Nordiska rådets musikpris. Bild: Cata Portin

Sampo Haapamäki får som första finländska tonsättare på tjugo år Nordiska rådets musikpris.

– Det var en ofantligt lång process, som började med att en idé kastades fram innan den småningom utvecklades mera seriöst. Mikrointervaller har använts inom den nya musiken i flera årtionden, men möj...