Sammanlagt elva bekräftade fall av coronaviruset inom Försvarsmakten

Tre nya fall av coronaviruset har bekräftats denna vecka inom Försvarsmakten. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Fem av de smittade är beväringar och sex hör till personalen.

Förvarsmakten har hittills bekräftat totalt elva fall av coronaviruset. Tre nya fall har bekräftats denna vecka med ett fall vardera i Luftkrigsskolan, huvudstaben och Björneborgs brigad.

Fallen i Luftkrigsskolan och huvudstaben föranleder ingen smittspårning eller ytterligare isolering, uppger Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Fallet i Björneborgs brigad, som berör en beväring, har däremot lett till att en grupp beväringar och två personer på brigadens hälsostation har satts i hemkarantän. De smittades närstående har informerats om saken. Försvarsmakten utreder också om andra personer som har varit i kontakt med den smittade beväringen har utsatts för coronaviruset.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning