Samma principer för alla?

I med Jonas Gardell finns en intressant kontrast: han anser att vi alla måste få ha våra egna berättelser, hur galna de än är.

I HBL-intervjun ( 6.9) med Jonas Gardell finns en intressant kontrast: han anser att vi alla måste få ha våra egna berättelser, hur galna de än är. Bara idioter betvivlar sånt! Och när en människa totalt förändras med demens får man inte minnas henne sådan hon var innan hon blev dement, utan bara godkänna allt. Men när ens pappa inte kan godkänna sin sons homosexualitet, men ändå vill vara vänlig och säger att Jonas blir väl omhändertagen av sin partner eftersom denne är finsk är detta ett horribelt uttalande. Borde inte samma toleransprincip tillämpas med pappan också?

J P Roos, professor emeritus, Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning