Samma parti - olika summor: Så mycket varierade partiernas bidrag till egna kandidater

Medan Nils Torvalds fick 1777 euro av Svenska folkpartiet för sin omvalskampanj fick andra suppleant Ida Schauman 10 000 och suppleanten Anton Nilsson hela 18 000. Bild: Frederick Florin/Lehtikuva/AFP

Partierna har i vissa fall gett helt olika kampanjbidrag åt sina kandidater. I SFP och VF är summorna mest avvikande sinsemellan.

Samlingspartiet har som parti bidragit med noll euro per kandidat, medan lokala partiföreningar nog bidragit. SFP har heller inte delat ut schablonmässiga kampanjbidrag till kandidaterna, men i toppka...