Samma på svenska, Yle, allt annat är lagstridigt!

Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Om Svenska Yle får en särställning i den nya rundradiolagen innebär det att privata svenskspråkiga medieaktörer diskrimineras. Det strider mot EU:s regelverk.

Ur både nordiskt och europeiskt perspektiv är Yles satsning på textbaserade artiklar utan koppling till audiovisuellt innehåll exceptionellt omfattande. Det fick Medieförbundet, som är de kommersiella...