Samlingspartiet vill inte leka finanspolis i ny regering

Samlingspartiet vill sitta i regeringen med SDP och är redo för regeringsförhandlingar men inte till vilket pris som helst, säger Petteri Orpo. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Samlingspartiet är redo att sitta i regeringen men betonar en ansvarsfull skattepolitik och ett öppet och internationellt Finland. – Jag tror att vi kan hitta en gemensam linje med Antti Rinne, men inte till vilket pris som helst, säger partiordförande Petteri Orpo.

Samlingspartiet vill sitta i regeringen med SDP och är redo för regeringsförhandlingar men inte till vilket pris som helst. Det kom partistyrelsen överens om på sitt möte på tisdag eftermiddag.

– Vi vill inte gå med i regeringen som kamrer för någon annan, säger Petteri Orpo och syftar på att partiet inte vill ses som finanspolisen som säger nej till allt.

Orpo vill inte direkt tala om några knäckfrågor men listar några punkter som partiet vill att skrivs in i regeringsprogrammet.

– Vi vill att man satsar på en ansvarsfull skatte- och sysselsättningspolitik, på Finlands roll i en internationell miljö, på utbildning och på att klimatförändringen stoppas.

Den största utmaningen i regeringsförhandlingarna är enligt Orpo att definiera en realistisk bild av samhällsekonomin. Han påpekar att Samlingspartiet följer Finansministeriets lista över hur de offentliga finanserna ska hållas i skick. Nästa regering borde anpassa statskassan med åtminstone 2 miljarder euro. Enligt ministeriets senaste beräkningar är hållbarhetsgapet, det vill säga glappet mellan inkomster och utgifter, på sikt fortfarande omkring 10 miljarder euro.

– Först måste vi hitta en gemensam syn. Huvudsaken är att sysselsättningen höjs. Skatteåtstramningar passar inte på något sätt in här, säger Orpo.

Han betonar också vikten av att regeringen visar exempel på att man kan fatta gemensamma beslut och att man i Finland kan godkänna olikartade åsikter.

När Sannfinländarna sprack och Jussi Halla-aho tog över rodret som partiordförande sade både Orpo och Sipilä att det inte finns utrymme för samarbete med partiet. Nu är Orpo mer återhållsam och utesluter inte heller regeringssamarbete med Sannfinländarna.

– Vi respekterar valresultatet. Man måste kunna diskutera med alla partier.

Orpo säger att det inte är något måste för Samlingspartiet att sitta i regeringen.

– Regeringsprogrammet måste vara sådant som partiet kan stå bakom under hela regeringsperioden. Om vi inte får till stånd ett sådant regeringsprogram stannar Samlingspartiet gärna i opposition.

Vad gäller posten som riksdagens talman säger Orpo att den enligt tradition tillfallit det näst största partiet i regeringen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning