Samlingspartiet sände ut pressmeddelande om "urfinländare" – beklagar och preciserar nu sitt ordval

Riksdagsledamot Kai Mykkänen preciserar via Twitter vad riksdagsgruppen egentligen menade då de använde termen urfinländare. Arkivbild. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Kai Mykkänen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, ber om ursäkt för partiets ordval via Twitter.

Samlingspartiets riksdagsgrupp sände förra veckan ut ett pressmeddelande om partiets program för invandrings- och integrationspolitiken.

I pressmeddelandet använde riksdagsgruppen termen "urfinländare" (på finska kantasuomalainen), och föreslog att så kallade urfinländares och invandrares socialskydd skulle skiljas åt.

Termen urfinländare väckte kritik och skapade frågetecken på sociala medier. Bland annat undrade många vilka kriterier man bör uppfylla för att anses vara en urfinländare.

Riksdagsgruppens ordförande Kai Mykkänen ber nu om ursäkt via Twitter. Mykkänen skriver att ett fel ingick i pressmeddelandet, och felet kan leda till att partiets integrationspolitik tolkas felaktigt.

Mykkänen preciserar att syftet med partiets linje är att skärpa kraven för de stöd som beviljas under invandrares integrationsperiod. Partiet vill alltså se en åtskillnad av socialskyddet för dem som redan tidigare har integrerats i samhället och nu bor permanent i landet och dem som för tillfället genomgår en integrationsperiod.

"Att vara permanent bosatt i Finland förutsätter inte "urfinländskhet", vad än man menar med den termen", skriver Mykkänen.

Också partiets riksdagsledamot Pia Kauma, som deltagit i arbetet kring partiets integrationslinje, ursäktar ordvalet via Twitter.

Kauma skriver att termen nu har förtydligats för att undvika feltolkningar. Termen ska enligt partiet betyda finländska medborgare som är permanent bosatta i Finland.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning