Samlingspartiet och Sannfinländarna planerar interpellation om hälsovårdsreformen

Samlingspartiet och Sannfinländarna anser att den planerade hälsovårdsreformen förvärrar hållbarhetsglappet och leder till skattehöjningar. Bild: Ari Sundberg/SPT

"Hållbarhetsglappet försvinner inte genom att regeringen skapar en ny tung administrativ gimmick", anser Ville Tavio, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

Samlingspartiet och Sannfinländarna planerar en gemensam interpellation om social- och hälsovårdsreformen.

Enligt oppositionspartierna uppnår reformen inte målen, det vill säga att förbättra medborgarnas tillgång på vård eller att stävja de skenande vårdkostnaderna.

Tvärtom anser de att reformen förvärrar hållbarhetsglappet och leder till skattehöjningar.

Därtill oroar sig partierna för vilka effekter den planerade landskapsmodellen ska ha för kommunerna och städerna.

"Vi kan inte acceptera en förnyelse som ger styvare modeller för hur tjänster kan produceras, vilket i sig ytterligare skulle försämra tillgången på snabb vård", säger Kai Mykkänen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, i ett pressmeddelande.

Partierna anser att kommuner och städer kommer att förlora hälften av vad de är, samtidigt som de ska fortsätta att vara livskraftiga och locka investeringar.

Enligt Ville Tavio, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp, försvinner hållbarhetsglappet inte genom att regeringen skapar en ny tung "administrativ gimmick".

"Snarare hotar beskattningen att öka och de lokala tjänsterna att försvagas när små kommuner förlorar makten över social- och hälsovårdstjänsterna", säger Tavio.

Riksdagens grundlagsutskott gav på fredagen grönt ljus för lagförslaget om en hälsovårdsreform.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning