Samlingspartiet vill reformera familjeledigheten redan nu

Bild: Mikko Stig

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen anser att redan den här regeringen ska fatta beslut om att reformera familjeledigheterna. "Is i magen" säger de två andra regeringspartierna.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) anser att regeringen kunde öppna upp frågan om en totalreform av familjeledigheterna redan i vår då regeringen har sin halvtidsuppföljning.

– Här är ännu två år kvar av regeringsperioden, säger Grahn-Laasonen och tillägger att Samlingspartiet inte ser någon anledning att vänta, utan redan har en arbetsgrupp inom partiet som bereder förslag.

Hon säger att det finns bra element i den modell som fackcentralen FFC föreslagit. Den går ut på att föräldrapengen, som är inkomstrelaterad, skulle utökas till tolv månader som kan fördelas mellan föräldrarna och användas i etapper tills barnet är tre år. Därefter skulle föräldrarna kunna lyfta hemvårdsstöd i antingen sex månader med ett högre bidrag än nu, eller tolv månader med ett bidrag på nuvarande nivå. Också de dagarna skulle kunna spridas ut fritt tills barnet fyllt sju.

Grahn-Laasonen är också intresserad av den svenska modellen men understryker att en totalreform måste göras för Finlands behov.

– Samlingspartiet vill se en modell som förbättrar jämställdheten i arbetslivet och barnens deltagande i småbarnspedagogiken. Det vi söker är en lämplig modell för Finland, men det vi kan se på i Sverige är att kvinnornas sysselsättningsgrad är högre och att alla barn omfattas mer jämbördigt av pedagogiken, säger Grahn-Laasonen.

En annan modell som ofta är framme i debatten, 6+6+6-modellen, säger hon att innehåller goda sidor "men det gäller att gå igenom vad statsfinanserna tillåter".

– Vi måste se vad ekonomin tillåter, men vi är inte heller ute efter att spara. Själv stöder jag att man satsar på familjerna.

Sannf vill inte skynda

Sannfinländarna har inte varit pigga på ändringar i familjeledigheterna, och partiordförande Timo Soini har senast den här månaden slagit fast att regeringen inte kommer att göra några ändringar i hemvårdsstödet. Han har kritiserat sådana förslag som "fientliga mot hemmamammor".

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf) är inte principiellt emot en diskussion men signalerar att regeringen ska leva efter det som står i regeringsprogrammet. Hon anser att det är alltför tidigt att lyfta upp den här frågan under regeringens halvtidsuppföljning i vår.

– De har säkert sina egna målsättningar, men hela regeringen har sina, säger hon om det samlingspartistiska utspelet.

Hon tar inte heller ställning till just FFC:s familjemodell.

– Det finns också andra modeller, det är inte så att vi nu skulle ha någon särskild modell att ta ställning till, utan familjeledigheterna ska vara sådana som passar familjerna. Alltid kan system utvecklas och man kan bereda olika saker, men just nu har vi andra spetsprojekt och det är efter regeringsprogrammet vi lever.

Också Centerns Annika Saarikko har talat för en helhetsreform av familjeledigheterna. Saarikko kommer att byta plats med Juha Rehula som familje- och omsorgsminister i vår, enligt den rotationsplan som Centern beslöt om när regeringen bildades.

När Saarikko kommenterar frågan i riksdagen på tisdagen säger hon ändå till regeringspartnern Samlingspartiet att ha "is i magen".

– Visst förtjänar Finland en förnyelse, men det är en stor samhällelig fråga som inte nödvändigtvis är kostnadsneutral. Dessutom måste man komma ihåg att det kräver trepartssamarbete på arbetsmarknaden om vi förlänger det inkomstrelaterade stödet, säger Saarikko.

– Därför ska man inte skynda i onödan. Många slänger in förslag från andra länder men där är systemen annorlunda. Att till exempel bara förkorta hemvårdsstödet går inte för sig, det är en försämring familjerna inte behöver. Regeringen har valt barnskyddet och familjeservicen som prioritet i det här regeringsprogrammet och jag hoppas alla fördjupar sig i det, säger Saarikko.

Att Centern och Sannfinländarna inte ser förutsättningar att starta någon beslutsprocess nu kommenterar Grahn-Laasonen med att det tyder på brist på vilja.

– Oftast brukar man försöka flytta framåt sådana saker som man inte vill ta i.

Varför har familjeledigheterna varit en svår sak inom regeringen?

– Det väcker känslor och är förknippat med människors egna erfarenheter. Familjernas åsikter om saken måste förstås tas i beaktande, framför allt olika familjeformers, men det nuvarande systemet motsvarar inte dagens behov, säger Sanni Grahn-Laasonen.

Annika Saarikko avfärdar att det skulle vara känsligt för regeringen.

– Kan reportern precisera på vilket sätt det skulle vara svårt? Regeringen har ju bara bestämt att barnskyddet ska vara en prioritet nu, det rådde stor enighet om det, och inte har någon förbjudit diskussion.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03