Saml: Stanna hemma, pappor

Också Samlingspartiet vill förändra upplägget för föräldraledigheterna och dessutom uppmuntra föräldrar att föra barnen till dagis. Bild: HBL-arkiv/Johannes Tervo

Samlingspartiet vill införa ett nytt system för föräldraledigheten.

Enligt den modell som partiet föreslår ska systemet bestå av en graviditetspeng till mamman och tolv månaders föräldraledighet. Båda föräldrarna får tre månader inkomstrelaterad föräldraledighet. En föräldrapeng står sedan för de resterande sex månaderna. Dagens hemvårdsstöd skrotas. Enligt Samlingspartiet är förslaget kostnadsneutralt.

Målet med reformförslaget är att uppmuntra pappor att stanna hemma med barnen och öka jämlikheten i arbetslivet. Partiet vill även uppmuntra föräldrar att föra sina barn till dagis.

För att stöda deltidsarbete vill Samlingspartiet även utreda möjligheten att införa en timavgift inom den kommunala dagvården.

Samlingspartiet presenterade sitt förslag på måndagen.

Påminner om FFC:s modell

Riksdagsledamoten Sofia Vikman (Saml) understryker att reformen strävar efter att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Partiet planerar att ta upp förslaget till behandling i regeringen.

– Den nuvarande modellen för familjeledighetssystemet är oflexibel och föråldrad. Vi har inte råd med det eftersom sysselsättningsgraden bland unga kvinnor är lägre än i de andra nordiska länderna. Det påverkar karriärerna, löneutvecklingen och pensionerna, sade Vikman.

Samlingspartiets modell är mycket nära den modell som fackcentralen FFC har presenterat, tillade Vikman.

– Vi vill inte ta bort valfrihet utan öka flexibiliteten. Reformen gynnar en jämnare fördelning av föräldraskapet.

I Samlingspartiets förslag kan den sex månader långa föräldrapengen även flyttas till andra personer som sköter barnet.

– Det underlättar arrangemangen för både frånskilda, bonusfamiljer och regnbågsfamiljer och möjliggör till exempel att ensamförsörjande får hjälp av sina föräldrar, säger Vikman.

Rehula: Måste förberedas noggrant

Centern är redo att ändra familjeledighetssystemet.

– Men reformen måste genomföras noggrant och frågan bör granskas både ur arbetslivets och familjernas och barnens synvinkel, säger familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C).

För Centern är det inte enbart en fråga om sysselsättning.

– Familjeledighetssystemet har byggts för att trygga barnets rättighet till sina föräldrar. Det nya systemet måste vara enkelt och klart för familjerna och de måste ha rätt att besluta om sin vardag.

Sannfinländarna vill hellre satsa på att utnyttja de strukturer som redan existerar.

– Systemet möjliggör redan i dag flexibilitet i arbetslivet, man kunde överväga att öka den, säger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf).

Hon tillägger att hon gillar idéen att familjeledigheten kunde flyttas till en annan person än barnets juridiska föräldrar. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning