Samiska flaggan vajar för nationaldag

Samerna firar nationaldag i dag.

Tidpunkten för festen härrör från 1917, då samerna i Norden inledde sitt gränsöverskridande samarbete den 6 februari.

I Helsingfors universitets almanackor togs dagen med 2004. Samerna flaggar i dag, och myndigheterna i Finland, Sverige och Norge rekommenderar allmän flaggning i hela landet. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03