Samiska flaggan vajar för nationaldag

Bild: Viena Kytöjoki

Samerna firar nationaldag i dag.

Tidpunkten för festen härrör från 1917, då samerna i Norden inledde sitt gränsöverskridande samarbete den 6 februari.

I Helsingfors universitets almanackor togs dagen med 2004. Samerna flaggar i dag, och myndigheterna i Finland, Sverige och Norge rekommenderar allmän flaggning i hela landet. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning