Samiska flaggan vajar för nationaldag

Samerna firar nationaldag i dag.

Tidpunkten för festen härrör från 1917, då samerna i Norden inledde sitt gränsöverskridande samarbete den 6 februari.

I Helsingfors universitets almanackor togs dagen med 2004. Samerna flaggar i dag, och myndigheterna i Finland, Sverige och Norge rekommenderar allmän flaggning i hela landet. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46