Samhällets elberoende är en riskfaktor

Timo Lehtimäki (till vänster) och Jarno Limnell säger att Finland är väl förberedd för olika typer av störningar men att det ännu finns saker som behöver utvecklas. Bild: SPT/Ari Sundberg

Elförsörjningen i södra och sydvästra Finland är bruten. Två miljoner finländare är utan ström på obestämd tid på grund av ett cyberanfall. Det är ett osannolikt men fullt möjligt scenario som var och en bör bereda sig på, såväl konkret som mentalt säger experter.

Finland är väl förberett på såväl små som stora störningar i elförsörjningen. Det må handla om sådana som beror på tekniska problem eller på olika typer av attacker mot elnät och energiproduktion.

Det var den samlade bedömningen i den panel på nio nyckelpersoner från olika samhällssektorer som under torsdagen diskuterade landets energiberedskap i krissituationer under Finlandsarenan (Suomiareena) i Björneborg.

Men inget system går att göra fullständigt funktionssäkert. I den hypotetiska störningssituation som var utgångspunkten för debatten i Björneborg hade en främmande makt infekterad elnätets datasystem med ett virus som slog ut elnätet för en stor del av befolkningen och samhället.

– Moderna datanät och elnät är sammanlänkade i en tät symbios och som helhet handlar det om världens mest komplexa apparat, säger Timo Lehtimäki, vd för Erillisverkot Ab, ett bolag som arbetar med att trygga den kritiska styrningen av samhället och dess informationstjänster.

Lehtimäki säger att det finns reservsystem för allt men att de har begränsad kapacitet.

– Det handlar om en kapacitet på några timmar vanligtvis. Blir störningar långa har vi problem.

Lehtimäki säger att myndigheternas kommunikationssystem har en större störningstolerans men även där finns gränser.

Professorn i cybersäkerhet vid Aalto-universitetet Jarno Limnell säger att vi blir allt mer beroende av att elförsörjningen fungerar.

– Vi är ett av världens mest elberoende länder inte minst eftersom allt fler funktioner digitaliseras. Samtidigt förstår vi inte hur ett längre elavbrott kan påverka oss.

Limnell säger att vi måste fråga oss vilken beredskap och toleransnivå vi har. Även om Finland tekniskt är väl förberett för alla möjliga problem finns ännu saker att utveckla.

– I vår forskning har vi konstaterat att det som behöver utvecklas är det strategiska ledarskapet.

Limnell säger att vi måste upprätthålla en kompetens att fungera utan el.

– Vi är vana vid att det alltid finns el. Men vi kommer aldrig att nå en situation där vi i alla lägen kan garantera elförsörjningen, säger Limnell.

Hela landet, såväl företag, offentlig sektor som organisationer och individer måste arbeta för att samhället ska kunna fungera även ifall det sker omfattande störningar.

– Varje finländare måste vara mentalt och funktionellt beredd på att klara sig då allt inte går som på Strömsö, säger Limnell.

– På den positiva sidan kan vi konstatera att vi har de bästa förutsättningarna i världen att klara oss.

Även Sauli Savisalo, direktör för infrastrukturavdelningen vid Försörjningsberedskapscentralen betonar vikten av att alla drar åt samma håll om något går fel.

– Jag har dock en stark tilltro till folks sunda förnuft och att man i svåra lägen glömmer sin egoism och i stället hjälper sin granne säger Savisalo.

Sauli Savisalo. Bild: SPT/Ari Sundberg

Savisalo säger att man ska se till att man i sin personliga beredskap har tillräckliga marginaler.

– Man kan börja med små vardagliga saker, som att se till att man har bankkort till två olika banker. Om den ena inte fungerar så kanske den andra gör det.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning