Sametinget JK-anmäler Tana älv-avtal

Tana älv.Bild: Creative Commons/Public domain

Det finsk-norska avtalet om fiske i Tana älv blir ett fall för Justitiekanslern. Det är Sametingets styrelse som har beslutat att lämna in ett klagomål om tjänstemännens förfarande i förhandlingarna om avtalet.

Enligt Sametinget ska myndigheterna förhandla med Sametinget om lagändringar eller administrativa ändringa som gäller någon av samernas traditionella näringar. Sametinget uppger att lagen inte följdes.

Finland och Norge gjorde upp om regleringen av fisket i Tana älv i början av juni. Regleringen förkortar den tid man får fiska i Tana älv. Dessutom kommer fisketurismföretagare att få tillståndskvoter för vissa områden och vissa tidsperioder.

Regleringen har kritiserats för att den inverkar för mycket på bland annat fisketurismen och samernas traditionella fiskenäring. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33