Samernas rätt kördes över

Bild: Lehtikuva/Otto Ponto

Laxbeståndet i Tana älv ska skyddas, vilket är nödvändigt. Men avtalet med Norge inskränker samernas rätt på ett oacceptabelt sätt.

Det rådet knappast något tvivel om att laxbeståndet i Tana älv är hotat, även om också sådana påståenden förs fram. Finland och Norge har länge och väl förhandlat om ett skydd av laxen i Tana. Processen har varit besvärlig och tyvärr är slutresultatet inte bra.

Det vilda laxbeståndet i Tana älv är det största i Atlanten. Där lever trettio olika laxstammar och för många av dem är situationen dålig. Under de tio senaste åren har laxfångsten i Tana älv minskat mer än någonsin tidigare. Avtalet ska begränsa fisket med trettio procent. I älven fiskar ortsbor och årligen ungefär 9 000 turister.

Begränsning av laxfisket inskränker på flera centrala rättigheter – samernas rätt att utöva och bevara sin kultur, där fisket är en väsentlig del, näringsfriheten, äganderätten och ansvaret för miljön. Dessutom är utgångspunkterna för lagstiftningen och fiskerätten olika i Finland och Norge.

Allra mest inskränker avtalet i sin nuvarande form samernas grundläggande rättigheter till sin kultur och rätten att utveckla den. I sitt utlåtande konstaterar riksdagens jord- och skogsbruksutskott det här – men förordar ändå avtalet. Också grundlagsutskottet gav ett utlåtande där samma sak konstaterades. I grundlagsutskottet fanns olika åsikter om huruvida avtalet kan godkännas med enkel majoritet. Utskottet brukar inte rösta – men i den här frågan blev det en omröstning. Med åtta röster mot sex ansåg grundlagsutskottet att avtalet kan godkännas med enkel majoritet av riksdagen. SFP:s Anna-Maja Henriksson reserverade sig. Riksdagen godkänner troligen avtalet nästa vecka. Då kommer SFP, SDP och Vänsterförbundet att rösta mot.

Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Deras rätt att utöva sitt språk och sin kultur är grundlagsenliga. Det är ytterst bedrövligt att än en gång tvingas bevittna hur lätt en minoritets rättigheter väger när det verkligen gäller.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning