Samerna kämpar mot vindkraftverk

Peter Ericson är glad över att Sverige har utökat Sameland till Västernorrlands län, som sedan den 1 februari är samiskt förvaltningsområde. Bild: Leif Weckström

Det har gått hundra år sedan samerna samlades till det första Sametinget. Sedan dess har samerna fått status som ursprungsbefolkning, men de får fortfarande kämpa för sina betesmarker i norr. Den senaste inkräktaren heter vindkraftverk.

I dag firas samernas nationaldag. Det uppmärksammas också i Helsingfors med fest för city-samerna och filmfestival på Nordisk kulturkontakt. På Tölö bibliotek föreläser den svenske historikern Peter Ericson om samernas historia, främst i Sverige, men situationen för ursprungsbefolkningen i hela Norden är liknande.

– Den eviga exploateringen är ett ständigt problem – gruvdrift, skogsbruk och industrialisering har trängt undan samerna från renarnas traditionella betesmarker. Det senaste hotet är vindkraften. Eftersom Lappland är glest befolkat tycker många beslutsfattare att det passar bra att bygga vindkraftverk där. Men renar vägrar gå nära vindmöllor, det kan bero på ljudet, vinddraget eller isbitarna som flyger från propellrarna, men det leder till att hjordarna splittras och det blir omöjligt för renskötarna att flytta renar inom de egna betesmarkerna, förklarar Peter Ericson.

Han befarar att hela rennäringen dör ut om alla de planerade 8 000 vindkraftverk som man ansökt om tillstånd för i norra Sverige godkänns. Peter Ericson är ursprungligen historiker vid Umeå universitet med samernas historia som specialområde. Men han har också fungerat som samebyarnas sakkunniga i tre omtvistade markstrider i Sverige och håller föreläsningar i ämnet. Nu sätter han samekvinnorna i fokus.

Sameland växer

– Kvinnorna har i alla tider varit de drivande krafterna bland samerna. Därför vill jag i mina föreläsningar lyfta fram starka kvinnor, som Maria Magdalena Mattsdotter och senare Elsa Laula. De var tuffa kvinnor, exempelvis Maria skidade två gånger på 1860-talet ner till kungen i Stockholm för att lyfta fram orättvisor. Det som många svenskar inte vet är att det för några hundra år sedan fanns samer ända nere i Stockholmstrakten. Stora delar av Sverige och det mesta av Finland har varit Sameland.

Aktuell som: Svensk sakkunnig inom samefrågor i Sverige.

Uppvuxen: i landskapet Medelpad i det som kallas Mittsverige. Hans mormor fick som barn uppleva hur renar vallades i hemtrakterna. Hans släkt har i decennier levt sida vid sida med samer, men har inga släktband till dem.

Bakgrund: Historiker med samernas historia som specialområde. Fick som ung inte läsa nordsamiska vid Umeå universitet (kursen var öronmärkt för samer) så han valde samernas kulturhistoria i stället och blev kvar som lärare på den linjen.

Bor: i Sundsvall i Västernorrland. Pendlar ofta till Finland för att träffa partnern Monika Pensar.

Peter Ericson hoppas att han framöver har många orsaker att föreläsa om samernas historia. Sverige fattade nämligen nyligen ett lite oväntat beslut, som trädde i kraft så sent den 1 februari – då blev Västernorrlands län samiskt förvaltningsområde.

– Det är fantastiskt, beslutet har utvidgat Sameland! Det här berör i allra högsta grad min hemstad Sundsvall. Det betyder att samer som bor i länet har rätt till sjukvård på sitt modersmål. De utgör kanske en knapp procent av befolkningen. Men jag hoppas att jag får hålla föreläsningar för alla som jobbar inom landstinget, så att de lär sig det mest grundläggande om samernas historia och kultur, säger Ericson.

Varken Sverige eller Finland har ännu undertecknat ILO-konventionen 169 som tryggar ursprungsbefolkningens rättigheter att behålla sin kulturella och politiska identitet. FN:s Arbetsorganisationen ILO antog konventionen redan 1989 och Norge undertecknade den året därpå, som det enda nordiska landet. Peter Ericson tror att Sverige kommer att godkänna de olika rättigheterna steg för steg, vilket det här senaste beslutet tyder på.

I Finland fanns konventionen med i det förra regeringsprogrammet, men man hann aldrig behandla det innan regeringen efter riksdagsvalet byttes ut.

Inte bara renskötare

Peter Ericson poängterar att samer i dag är mera än bara renskötare. Många samer har under tidens gång assimilerats med majoritetsbefolkningen, de har tagit vanliga jobb och slutat vara samer i traditionell bemärkelse. Därför är det i dag svårt att säga vem som är same eller inte.

– Det är hoppfullt att det finns föreningar som City-samerna, som vill värna om språket och traditionerna. Men jag befarar att man inte kan upprätthålla den samiska kulturen i städerna, det måste finnas ett levande samesamhälle någonstans som ägnar sig åt grundnäringen, renskötseln, säger Peter Ericson.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning