Samerna får inte tillräckligt med respekt

På bilden rektor Liisa Holmberg från det Samiska utbildningscentret. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Respektera Sametinget som samernas officiella organ och se till att tinget får rillräckliga resurser för att utföra sitt arbete. Det föreslår tankesmedjan Magma i en ny pamflett som presenteras i dag.

– Trots att man för 20 år sedan erkände samerna som urfolk och Sametinget som dess representativa organ, finns det i dag många brister i hur samernas rättigheter förverkligas, står det i Magmas pamflett.

Riksdagen har under senaste år fattat flera beslut om samiska rättigheter som gått emot både med Sametinget gjorda överenskommelser och emot finsk lagstiftning. I pamfletten ser filosofie doktor Lia Markelin på hur staten förhåller sig till landets enda urfolk, samerna.

En stor stötesten i Finland ser enligt pamfletten ut att vara ett antal riksdagsledamöter, som har stort inflytande på hur Finlands samepolitik utformas.

– Dessa ledamöter ställer sig starkt emot både en ratificering av ILO 169 och en gemensam nordisk samekonvention. Orsaken är definitionen av vem som är same i Finland, en fråga där riksdagen och Högsta förvaltningsdomstolen har en annan uppfattning än Sametinget, sägs det i pamfletten.

Pamfletten presenteras i Helsingfors i dag.

Fakta

Det här föreslår Magma för att förbättra situationen

Respektera Sametinget som samernas officiella organ. Bevilja Sametinget rillräckliga resurser för att utföra sitt arbete.

Avsätt tillräckliga resurser för att försäkra en fortlevnad för de samiska språken och den samiska kulturen. Det gäller bland annat att försäkra undervisning i och på samiska och samiska social- och hälsovårdstjänster.

Satsningarna på barn och unga måste vara strategiska, långvariga och seriösa. Medieutbudet för unga måste bli bättre.

Kunskapsnivån om samer är väldigt låg i Finland. Skolelever, tjänstemän och allmänheten bör få tillgång till mera och bättre information. Sametinget bör få en permanent informatör.

Källa: Magma.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03